Rady utrzymują podatki od nieruchomości

Wiele osób spodziewało się, że w tym roku Rady Miast i Powiatów zdecydują się na obniżenie Local Property Tax, jednak to były złudne nadzieje.

Jak się okazuje, właściciele domów, nie mogą liczyć na wsparcie ze strony swoich władz lokalnych, gdyż większość z nich, utrzymało podatek LPT na takim samym, jak miało to miejsce do tej pory poziomie, a 12 powiatów, podniosło go do maksymalnej wysokości, jaką mogą zastosować.

Z tego powodu, wszyscy ci, którzy spodziewali się ulgi z tego kierunku, na taką nie mogą liczyć, czyli na decyzję rządu, a ten, nie zdecydował się na kontynuowanie programu wsparcia dla przerw kredytowych, nałoży się podwyżka LPT lub brak obniżki.

Postępowanie władz lokalnych może wywołać dodatkowe obciążenia dla osób, które utraciły pracę, ale też dla wszystkich tych, którym w wyniku pandemii skrócono tydzień pracy, więc zarabiają mniej. W Irlandii większość Rad uznała, iż Local Property Tax, powinien pozostać na takim samym poziomie, 12 Rad LPT podniosło, a tylko dwie Rady, uznały, że mogą w czasach kryzysu, podatek od nieruchomości obniżyć.

*

Sprawę z dużym niepokojem obserwują właściciele domów, którym wcześniej obiecywano, że podatek LPT, będzie sukcesywnie obniżany, jednak obietnice, były, jak się teraz okazuje, jedynie pustymi słowami. Dla włodarzy miast, miasteczek i wsi, ważniejsze jest wypełnienie kasy miasta lub powiatu, niż jakiekolwiek wsparcie dla mieszkańców. Decyzje Rad mogą się również przyczynić do wzrostu czynszów, gdyż właściciele wynajmowanych domów, podwyżkę LPT, kompensowali sobie zazwyczaj podniesieniem czynszu.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Chef Jakub – Writt
Zbliża się blokada
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian