Rady Miast i Hrabstw wzywają lokalny biznes do korzystania z pomocy państwa

Wiele Rad Miast w całej Irlandii wystosowało apel do lokalnych małych przedsiębiorców, aby ubiegli się o państwowe granty na ponowne uruchomienie swoich biznesów.

Zachęca się małych i mikro przedsiębiorców, do skorzystania z programów pomocowych, jakie uruchomił rząd, a te skierowane są m.in. do zakładów fryzjerskich, sklepów z odzieżą itp., co pozwoli na oszczędności w dokapitalizowaniu swoich firm w okresie znoszenia ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii. Państwowe dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw pomogą w ograniczeniu kosztów ponownego uruchomienia firm, w odbudowaniu bazy pracowniczej i odzyskaniu klientów.

Do uzyskania jest pomoc w wysokości do 2000 € do nawet 10 000 €, ale uzależnione będzie to od wielkości przedsiębiorstwa i strat, jakie poniosła poprzez pandemię firma, ale ma również związek z uzyskiwanymi dochodami w poprzednim roku rozliczeniowym, czyli roku 2019.

Minister stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Ciaran Cannon powiedział:

– Dotacja będzie dostępna dla firm o obrotach mniejszych niż 5 mln EUR i zatrudniających 50 osób lub mniej, które zostały zamknięte lub na które wpłynęła redukcja obrotów o co najmniej 25% do 30 czerwca 2020 roku. Jest to wkład państwa w koszty ponownego otwarcia lub utrzymania działalności operacyjnej i ponownego połączenia się z pracownikami i klientami, a dotacje będą równoważne stawce rachunku działalności w 2019 r., przy minimalnej płatności 2000 € i maksymalnej w wysokości 10 000 €.

Wnioski będzie można składać od piątku 22 maja, a można tego dokonać poprzez strony internetowe Rad Hrabstw i Miast. Szczegółowych informacji udzielają urzędnicy tych urzędów, a dotyczy to całego kraju.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Foreign Affairs and Trade/Galway County Council

Polska-IE: Udostępnij...
Sinn Féin uderza w
Podsumowanie wydarze
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish