Radość przez łzy

Podczas tegorocznej prezentacji budżetu omówiono również kwestie zatrudnienia, a i prognozy na kolejny rok.

Departament Finansów przewiduje, iż w tym roku, utraconych zostanie ogółem 320 000 miejsc pracy, ale spodziewa się, że już w roku przyszłym, odzyskanych zostanie 155 000 z nich. To z jednej strony dobra, a z drugiej zła informacja, która może wskazywać, że bezrobocie spadnie, ale nie na tyle, by ponownie mówić o jego stopie zerowej, czyli w przypadku Irlandii na poziomie ok. 4,5%.

Gabinet planuje również uruchomić kilka nowych programów pomocowych dla bezrobotnych, a te skupiać się będą na aktywizacji zawodowej i zmianie lub podniesieniu kwalifikacji.

Takie działania będą oczywiście kosztować, co nawiasem mówiąc, zgodne jest z zapowiedzią dziury budżetowej, a ta na koniec roku wyniesie ok. 21,5 mld euro. Z tego natomiast wynika, że Skarb Państwa, będzie zmuszony zaciągnąć ogromne pożyczki, więc przez kolejne lata, te właśnie będziemy spłacać.

*

Moim zdaniem, a opierając się na danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, można wysnuć wniosek, że na koniec 2021 roku, ilość osób bezrobotnych w kraju zamknie się kwotą 8 do 9,5% i jest to wariant optymistyczny. Bezrobocie na ten rok, w nieco wyższej skali, bo około 10%, prognozował gabinet Leo Varadkara, a było to w pierwszych miesiącach pandemii. Niestety już teraz wiadomo, że będzie ono na poziomie od 15 do ponad 16 procent.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas TV

Polska-IE: Udostępnij
Więcej dzieci otrzy
Subiektywne podsumow
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian