Radość Irlandii. Nie będzie musiała przyjąć 13 mld €

Irlandia oraz gigant technologiczny Apple okazały się silniejsze w starciu z Unią Europejską, co stawia pod znakiem zapytania zasadność tej i innych decyzji Komisji Europejskiej.

Sąd Unii Europejskiej orzekł, że interpretacja podatkowa, jaką przyjęła Komisja Europejska, nie jest adekwatna w przypadku Republiki Irlandii, więc Apple, które jakoby winne było irlandzkiemu fiskusowi ponad 13 mld €, z niezapłaconych podatków, tej kwoty oddawać nie musi, gdyż wszystko odbywało się w zgodzie z obowiązującymi przepisami i za pełną wiedzą Unii Europejskiej.

Sąd Unii Europejskiej jasno stwierdził, że ani Irlandia, ani firma Apple, nie naruszyły zasad pomocy państwa w kontaktach z firmą międzynarodową, więc uznał apelację, co odrzuca twierdzenia Komisji Europejskiej, iż 13 mld € plus odsetki, powinno trafić z kasy Apple do irlandzkiego fiskusa.

W wyroku Sąd UE stwierdza:

W dzisiejszym wyroku Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, ponieważ Komisji nie udało się wykazać w sposób wystarczający z prawnego punktu widzenia, że ​​istniała korzyść w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Stwierdzenie, że Apple Sales International (ASI) i Apple Operations Europe (AOE) uzyskały selektywną korzyść gospodarczą, a co za tym idzie, pomoc państwa. Sąd zatwierdza oceny Komisji dotyczące normalnego opodatkowania na podstawie irlandzkiego prawa podatkowego obowiązującego w niniejszym przypadku, w szczególności uwzględniając narzędzia opracowane w ramach OECD, takie jak zasada ceny rynkowej, w celu sprawdzenia, czy poziom zysków podlegających opodatkowaniu zatwierdzonych przez irlandzkie organy podatkowe odpowiada poziomowi, który zostałby uzyskany w warunkach rynkowych.

Sąd uważa, że Komisja Europejska błędnie stwierdziła w swojej głównej argumentacji, że irlandzkie organy podatkowe przyznały ASI i AOE korzyść, co nie miało miejsca.

Niezależnie od wyroku Sądu Unii Europejskiej, oczekuje się teraz, że Komisja Europejska, po przeanalizowaniu wyroku i uzasadnienia, podejmie kolejne kroki prawne, więc zaskarży ten wyrok do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Bogdan Feręc

Źr: AFP

Polska-IE: Udostępnij...
Dzień Bez Telefonu
Jaka będzie pogoda
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish