Rada Ministrów omawia możliwość wprowadzenia kar za łamanie ograniczeń

Na dzisiejszym posiedzeniu rządu jednym z ważnych tematów będzie podniesienie uprawnień Gardy oraz wprowadzenie kar za łamanie ograniczeń, które wejdą w życie w środę o północny.

Przede wszystkim Garda pilnować ma limitu odległości, na jaki będzie można się oddalać, więc po przekroczeniu odległości 5 km od domu, możemy spotkać się już niebawem z grzywną, a mówi się też, że ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Od tej zasady mają być wprowadzone także wyjątki, by w uzasadnionych przypadkach, można było przekraczać tę granicę. Nowe zasady karania osób łamiących przepisy znajdujące się w najwyższym stopniu ograniczeń, a także uprawnienia Gardy, miałaby zostać wprowadzone na okres sześciu tygodni i wygasnąć łącznie z obniżeniem poziomu do czwartego lub niższego.

Jak się wydaje, zwolennikiem takiego rozwiązania, czyli nadania Gardzie wyższych uprawnień oraz wprowadzenia kar, jest minister spraw zagranicznych Simon Coveney, który jeszcze przed posiedzeniem gabinetu stwierdził, iż Garda powinna mieć uprawnienia do pełnej interwencji, jeżeli mieszkańcy kraju, odmawiać będą stosowania się do ograniczeń i limitów.

Simon Coveney:

– Musimy zadbać o to, aby ludzie przestrzegali nowych zasad i przepisów, abyśmy nie mieli tutaj dwóch szczebli, czyli jednego, który oznacza, że ​​większość ludzi przestrzega nowych zasad i przepisów dla dobra wspólnego, i niewielka liczba osób, która tego nie robi.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Polska-IE: Udostępnij
Puby i restauracje b
Facebook, NASK i UNI
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian