Rada Imigrantów Irlandii wzywa Departament Sprawiedliwości do priorytetowego potraktowania wniosków o połączenie rodzin składanych przez obywateli afgańskich

W odpowiedzi na sytuację, która obecnie rozwija się w Afganistanie, Rada Imigrantów Irlandii wzywa Departament Sprawiedliwości do podjęcia formalnych i szybkich działań, szczególnie w odniesieniu do nierozstrzygniętych wniosków.

Komentując wydarzenia w Afganistanie dyrektor naczelny Rady Imigrantów Brian Killoran powiedział:

– My w Radzie Imigrantów jesteśmy bardzo zaniepokojeni wydarzeniami w Afganistanie i nadciągającą katastrofą humanitarną w wyniku niewinnych ludzi uciekających przed przemocą i tyranią. Dla społeczności afgańskich w Irlandii jest to szczególnie trudny czas, gdy traci się komunikację z bliskimi w domu i obawia się o ich bezpieczeństwo. W ciągu ostatnich kilku dni nasze usługi były zasypywane gorączkowymi telefonami i e-mailami od afgańskich klientów, których wnioski o połączenie rodzin rozpatrywane są od kilku miesięcy, z niewielkimi lub żadnymi aktualizacjami z Departamentu Sprawiedliwości. Pogarszająca się sytuacja w Afganistanie ma, co zrozumiałe, znaczący negatywny wpływ na zdrowie emocjonalne i psychiczne afgańskich migrantów mieszkających w Irlandii, którzy desperacko próbują przenieść tutaj swoich bliskich dla ich bezpieczeństwa. Rada Imigrantów wzywa Departament Sprawiedliwości do priorytetowego potraktowania wniosków o połączenie rodzin składanych przez obywateli afgańskich. Wszystkie niezbędne zasoby wewnętrzne muszą być pilnie przekierowane, aby szybko przetworzyć wszelkie zaległe wnioski. Naszym zdaniem należy położyć duży nacisk na przyspieszenie składania wniosków w nadchodzących dniach, z niezbędnymi procesami, takimi jak testy DNA w celu weryfikacji relacji rodzinnych, które zostaną przeprowadzone na miejscu w Irlandii. Jesteśmy również zdania, że ​​Departament powinien poświęcić określone zasoby przetwarzania i komunikacji zewnętrznej na wsparcie społeczności afgańskiej w Irlandii, która albo jest w trakcie dążenia do zjednoczenia, albo teraz pyta o ten proces, ze względu na to, co tam się wydarzyło. Uważamy, że publiczne oświadczenie Departamentu w tej sprawie byłoby również mile widziane i dobrze przyjęte. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się również o innych problemach pojawiających się w związku z dokumentami tożsamości osób ubiegających się o wizę. Wzywamy Departament do zwracania wnioskodawcom dokumentów tożsamości, takich jak paszporty, a przebywającym w Afganistanie, aby mogli spełnić szybko zmieniające się wymogi bezpieczeństwa narzucane przez talibów, które wymagają od ludzi – w szczególności kobiet – noszenia dokumentów tożsamości z przez cały czas. Sytuacja w Afganistanie jest nadzwyczajna, wymagająca równie nadzwyczajnych środków ze strony organów państwowych zdolnych do interwencji w celu złagodzenia nadchodzącej katastrofy humanitarnej. Teraz nadszedł czas, abyśmy działali. W trosce o niewinne życie i szacunek społeczności międzynarodowej rząd irlandzki nie może opóźniać odpowiedzi.

Tłumaczenie: Bogdan Feręc

Źr: The Immigrant Council of Ireland

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rząd musi znacząco
Studio Dublin – 20

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>