Puby czynne dłużej – to więcej zagrożeń

Eksperci ostrzegają rząd, ale też opozycję, że wydłużenie godzin pracy pubów i klubów nocnych, może powodować więcej zagrożeń i szkód społecznych, niż przyniesie to zysków gospodarczych.

Jak powiedział na konferencji zorganizowanej przez Irish Community Action on Alcohol Network, Alcohol Action Ireland i Alcohol Forum Ireland profesor Ton Babora pobudzenie gospodarki nocnej, może prowadzić do znacznie większej ilości chorób związanych z piciem, urazów, przestępczości, zamieszek publicznych, bezpieczeństwa publicznego i przemocy.

Tak stanie się w przypadku, kontynuował profesor Babora, gdy zwiększy się ilość punktów sprzedaży jednostek sprzedających alkohol, wycofane zostaną koncesje na jego sprzedaż i wydłużone zostaną godziny pracy placówek ten podające.

Profesor Ton Babora:

– Dowody wskazują, że czynniki te powodują wzrost takich chorób, jak choroby związane z alkoholem, urazy, przestępczość, zamieszki publiczne, bezpieczeństwo publiczne i przemoc domowa. Kiedy konsumpcja alkoholu staje się głównym elementem, co znajduje odzwierciedlenie w proponowanej ustawie o sprzedaży alkoholu, korzyści społeczne i rekreacyjne mogą wiązać się z ogromnymi kosztami. Część kosztów można przypisać potrzebie poprawy zarządzania miastem, infrastruktury miejskiej i usług transportu publicznego, warunków sanitarnych środowiska, bezpieczeństwa osobistego, ochrony policji, służb ratowniczych i zarządzania ruchem. Wiele miast w Wielkiej Brytanii, UE i Australii doświadczyło epidemii publicznego upojenia alkoholowego w następstwie zmian w polityce, które miały na celu, podobnie jak ustawa o sprzedaży alkoholu, przyciągnąć dorosłych i młodzież na wydarzenia społeczne i kulturalne, ale udało się głównie przyciągnąć młodzież na noc intensywnego picia. Kluczowym pytaniem dla Republiki Irlandii jest to, czy główne zmiany proponowane w ustawie o sprzedaży alkoholu mogą ułatwić epidemie upijania się, które mają poważne konsekwencje dla zdrowia publicznego i dobrobytu społecznego.

Z tymi słowami poniekąd zgadza się burmistrz Dublina Caroline Conroy, która uznała, że argumenty i opinia przedstawiona przez profesora Babora, powinna być wzięta pod uwagę w dyskusji na temat znoszenia ograniczeń w sprzedaży i dostępie do alkoholu.

Podobnego zdania jest profesor Frank Murray – przewodniczący Alcohol Action Ireland, który powiedział:

– Proponowana ustawa o sprzedaży alkoholu zawiera środki, które – jeśli zostaną uchwalone zgodnie z propozycją, spowodują wzrost szkód spowodowanych alkoholem i zgonów w Irlandii. W obliczu strasznego kryzysu w zasobności łóżek w służbie zdrowia każdego dnia około 1500 łóżek szpitalnych jest wykorzystywanych do leczenia chorób związanych z alkoholem. Oddziały ratunkowe, które są obecnie w stanie krytycznym, również odczuwają ogromny negatywny wpływ spożywania alkoholu. Badanie przeprowadzone na 29 oddziałach ratunkowych w Irlandii wykazało, że alkohol stanowił 6 procent wszystkich zgłaszających się pacjentów, z czego 57 procent przybyło karetką. We wczesnych godzinach niedzielnego poranka choroby i urazy związane z alkoholem stanowiły 29% wszystkich zgłoszeń. W tym okropnym krajobrazie szkód spowodowanych alkoholem i zgonów rząd planuje zwiększyć dostępność alkoholu w nieudanym wysiłku stymulowania nocnej gospodarki, poprzez znaczne wydłużenie godzin otwarcia i zwiększenie zarówno liczby, jak i rodzaju miejsc, w których można sprzedawać alkohol. Takie podwyżki w przewidywalny sposób zwiększą sprzedaż alkoholu, a wraz z tym zwiększą szkodliwość alkoholu. Powinniśmy mieć na uwadze fakt, że inne jurysdykcje wycofują się z liberalizacji nocnych gospodarek.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Amie Johnson on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Supermarkety będą
BCI bierze się za k