Przywódcy duchowi naciskają na premiera i chcą otwarcia miejsc kultu religijnego

Katoliccy arcybiskupi i biskupi, którzy spotkali się z premierem Micheálem Martinem, zaapelowali do niego, aby zniesiono w piątym poziomie ograniczeń, zakaz odprawiania nabożeństw.

Zgodnie z przepisami, na obecnym poziomie obostrzeń, w kościołach, meczetach i synagogach, odbywać mogą się wyłącznie uroczystości zaślubin oraz ceremonie pogrzebowe. Dlatego arcybiskup Eamon Martin, abp Dirmuid Martin, abp Michael Neary, abp Kieran O’Reilly oraz biskup Dermot Farrell zwrócili uwagę premiera, że brak możliwości kontaktu wiernych z kościołami i swoimi kapłanami, może negatywnie wpływać na „dobrostan wspólnoty wyznaniowej”. Słowa biskupów były zdaniem wyrażonym w imieniu wszystkich głównych wyznań w Irlandii, a te, są zdania, że ludzie chcą szybkiego powrotu nabożeństw.

Przedstawiciele Kościoła Katolickiego w Irlandii podkreślili, że w pełni popierają działania rządu w zakresie walki z pandemią, ale nalegali na premiera, aby umożliwił wspólne modlitwy osób, które tego potrzebują.

Premier i arcybiskupi wydali również wspólne oświadczenie, a w tym mówią:

Micheál Martin:

– Arcybiskupi podkreślili olbrzymi wysiłek włożony przez księży i wolontariuszy na szczeblu parafialnym, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zgromadzeń w kościele i konsekwentne przekazywanie wiadomości z Kościoła na temat ochrona zdrowia i życia wszystkich członków społeczności, w szczególności osób szczególnie narażonych. Dziękuję arcybiskupom za ich wsparcie i uznaję rolę, jaką przywódcy religijni odgrywają we wspieraniu ludzi i dawaniu nadziei w tym okresie stresu i zmartwień – docierając do tych, którzy mogą czuć się odizolowani lub zmarginalizowani.

Taoiseach wyjaśnił powody stojące za planem rządu dotyczącym „Życia z Covid-19” i potrzebą utrzymania równowagi między działalnością społeczną i gospodarczą a zdrowiem publicznym.

Natomiast w swojej części oświadczenia duchowni stwierdzili:

– Podkreślamy w tym czasie potrzebę ochrony osób najsłabszych w społeczeństwie. Uznajemy również pozytywną wartość, jaką niesie pozostawienie otwartymi naszych szkół, zwłaszcza dla tych, którzy w innym przypadku mogą znajdować się w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej z powodu braku dostępu do technologii lub codziennego wsparcia nauczycieli. Uznajemy potrzebę wspólnego zrozumienia skutków pandemii w miarę jej ewolucji i odpowiedniego dostosowania naszych reakcji.

Na koniec zalecono wiernym, aby nosili maski na twarzach i stosowali się do wszystkich ograniczeń, jakie nakłada na nich piąty poziom ograniczeń zdrowotnych.

Premier w żadnym momencie rozmów nie powiedział jednak, że jest skłonny zmienić zasady dotyczące kościołów i innych domów modlitwy, ponieważ te, mogą być miejscem niekontrolowanego rozprzestrzenienia się koronawirusa. Tym samym kościoły, meczety i synagogi, otwarte zostaną dopiero po wygaśnięciu piątego poziomu ograniczeń.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie/KK

Polska-IE: Udostępnij
Polacy będą podwó
Micheál Martin o Bo
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian