Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej

1 marca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy podstawy prawne prostej spółki akcyjnej (P.S.A.)

1 marca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy podstawy prawne prostej spółki akcyjnej (P.S.A.). Począwszy od tej daty można zakładać nowoczesną spółką niepubliczną dostosowaną do współczesnej gospodarki. P.S.A. łączy ograniczoną odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy akcjonariuszami, jak i o system zarządzania spółką. P.S.A. cechuje z jednej strony brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem, a z drugiej strony nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki. Ministerstwo opracowało Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej, który w przystępny sposób wyjaśnia, czym jest P.S.A. i jak ją prowadzić.

Materiały

Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej
Broszura​_Prosta​_spółka​_akcyjna.pdf 1.06MB

Ministerstwo Rozwoju

Polska-IE
Polscy przedsiębior
Russian neo-Nazi bod
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish