Przerwy w dostawach prądu coraz bardziej prawdopodobne

Komitet Gabinetowy ds. Zmian Klimatycznych przekazał ministrom rządu Micheála Martina ostrzeżenie, iż tej zimy, przerwy w dostawach prądu, mogą zdarzać się dosyć często.

Ma to związek z poważnymi problemami w zapatrzeniu sektora energetycznego w nośniki energii, a co za tym idzie, przerwy w dostawach energii elektrycznej, będą miały formę, której do tej pory, nie obserwowano w Irlandii. Co ważne, problem może przełożyć się zarówno na biznes, jak i na odbiorców indywidualnych, a to oznacza, że wszyscy mieszkańcy kraju, odczują braki energetyczne.

Istotne jest również, co wynika z tajnej do niedawna notatki, jaką otrzymał od Komitetu Gabinetowego rząd, iż na dobrą sprawę, zawiadomienia o przerwach w dostawach energii, wydawane mogą być zaledwie na godzinę, przed wyłączeniem zasilania.

Obecnie stwierdza się, że nie można wykluczyć istotnych i powracających przerw w dostawach energii elektrycznej do domów i przedsiębiorstw, co z kolei może mieć wpływ na całą gospodarkę, a ta będzie unieruchamiana okresowo tej zimy.

Największe prawdopodobieństwo przerw w dostawach prądu występować będzie w okresie największych chłodów i krótkiego dnia, bo właśnie wtedy, odnotowuje się największe zapotrzebowanie na energię elektryczną, natomiast ryzyko wyłączeń prądu, zacznie znikać dopiero z początkiem wiosny, jednak nie można obecnie wykluczyć, że tak się w ogóle stanie, gdyż kryzys energetyczny na świecie, dopiero zaczął się rozwijać.

Plany awaryjne dotyczące sytuacji kryzysowy, nadzwyczajnych, wyższej konieczności i wypadków losowych mówią, że firmy, ale też odbiorcy indywidualni, informowani będą o planowanych odłączeniach, ale dopiero na godzinę przed wyłączeniem, a ma to związek z bieżącą oceną sytuacji energetycznej w irlandzkiej sieci elektroenergetycznej.

Istotne jest również, że ostrzeżenie wydawane dla firm, będzie też sygnałem dla przedsiębiorstw, bo będą miały czas, aby uruchomić generatory awaryjne. Chodzi tutaj przede wszystkim o największych użytkowników prądu sieciowego, którzy dysponują generatorami i mają możliwość, aby odłączyć się od sieci krajowej.

Większe problemy z odłączeniami będą mieli odbiorcy indywidualni, bo oni, nie są zaopatrzeni w wytwornice prądu, więc zimowe wieczory, spędzać będą przy świecach, najczęściej w zimnych domach. Przerwy w dostawach prądu trwać mogą od jednej do nawet kilku godzin.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Obrona przed wykorzy
Uczelnie mają ujawn

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>