Przepisy dotyczące różnic w wynagrodzeniach muszą być wspierane przez elastyczną pracę i powszechną publiczną opiekę nad dziećmi

Ponieważ kobiety w rzeczywistości pracują za darmo od dziś do końca roku ze względu na różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Irlandii wynoszące 14,4%, rzecznik ds. równości i pracy Ivana Bacik, która od wielu lat prowadzi kampanię w tej sprawie, wezwała do zdecydowanych działań ze strony rządu, do walki z nierównością płci w miejscu pracy.

Posłanka Bacik powiedziała:

– W lipcu rządowy projekt ustawy o zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć zakończył swój ostatni etap w Seanad, upamiętniając cztery lata odkąd po raz pierwszy przedstawiłam własne ustawodawstwo w tej sprawie. Chociaż z zadowoleniem przyjęłam uchwalenie tej ustawy, było ono mniej radykalne niż to, o co zabiegałam. Teraz kluczowe będzie obserwowanie, czy nasze nowe przepisy skutecznie zmniejszają różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Irlandii. Różnica w wynagrodzeniu wynosi obecnie 14,4%, co oznacza, że ​​kobiety skutecznie przestają otrzymywać wynagrodzenie. To kontynuacja dyskryminacji kobiet w miejscu pracy muszą być sensownie zająć i mam nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie przed Equal Pay Day 2022. Z przyjemnością dołączyłam do WorkEqual podczas inauguracji ich nowych badań dotyczących różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Irlandii. Jest też silne poparcie społeczne dla środków mających na celu rozwiązanie problemu zróżnicowania wynagrodzenia (70% respondentów). Badanie wpływu ról płci i obowiązków opiekuńczych na udział kobiet w rynku pracy daje mocne dowody na to, że opieka ma wyraźny wpływ na wynagrodzenie kobiet. Oprócz przepisów dotyczących zgłaszania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jasne jest, że potrzebujemy również większej elastyczności w miejscu pracy i publicznego systemu opieki nad dziećmi; są to kluczowe elementy pakietu wsparcia potrzebnego do wspierania kobiet w pracy. Doświadczenia pandemii nauczyły nas że zapewnienie takich elastycznych form pracy jest możliwe w wielu branżach, w których wcześniej uważano to za niemożliwe. Otrzymałam od rządu zobowiązanie do przywrócenia tego z powrotem. Mam nadzieję, że stanie się to wkrótce, ponieważ kobiety nie mogą czekać. Irlandia poczyniła znaczne postępy w kierunku osiągnięcia równości płci w miejscu pracy, ale wciąż jest jeszcze pewien dystans do przebycia. Ustawodawstwo zapewniające większą elastyczność w miejscu pracy, powszechny publiczny program opieki nad dziećmi, ukierunkowane środki mające na celu rozwiązanie problemu niskich płac i zagęszczenia związków zawodowych, wzmocnione rokowania zbiorowe prawa oraz wprowadzenie ustawowego zasiłku chorobowego i urlopu związanego ze zdrowiem reprodukcyjnym są niezbędnymi elementami pakietu postępowych środków potrzebnych do wspierania kobiet i mężczyzn w pracy.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Fałszywy szczepionk
Nie ma logiki polega

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>