Przepisy dotyczące pracy zdalnej muszą odzwierciedlać realia

Rzecznik ds. przedsiębiorstw Partii Pracy Aodhán Ó Ríordáin z zadowoleniem przyjął opublikowaną informację o konsultacjach publicznych w sprawie prawa do pracy zdalnej, ale powiedział, że Tánaiste nie może dłużej zwlekać z opublikowaniem szczegółowych przepisów chroniących pracowników decydujących się na pracę zdalną. 

Ó Ríordáin powiedział, że istnieje teraz szansa, aby przejść pełną drogę dla pracowników i uwzględnić wszystkie elementy ustawy Labour’s Working from Home (Covid-19), aby zapewnić ochronę wszystkim, którzy zdecydują się pracować w domu.

Poseł Ó Ríordáin powiedział:

– Praca zdalna nie jest nowością w Irlandii, ale pandemia przyspieszyła ten pojawiający się trend. Praca w domu była kołem ratunkowym dla tysięcy firm i pracowników podczas pandemii, ale także rzuciła wiele wyzwań, z których wiele, zostało dobrze udokumentowanych w 2020 r. i które Partia Pracy odniosła się w naszym projekcie z listopada zeszłego roku. Cieszymy się z ogromnego zaangażowania opinii publicznej w ten temat, a opublikowane odpowiedzi jasno pokazują, że praca zdalna nie zniknie. Zmiana na pracę w domu zapewniła wolność i elastyczność, zapewniając ludziom lepszą równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Podczas gdy konsultacje pokazują pewne rozbieżności między pracownikami a przedsiębiorstwami w niektórych elementach szczegółów, to teraz Tánaiste musi znaleźć drogę, opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Na przykład wydaje się dziwne, że to czas pracy danej osoby powinien decydować o tym, czy oferuje się jej pracę zdalną, czy nie. Włączenie takiego przepisu byłoby sprzeczne z przeżytym doświadczeniem minionego roku. Podczas pandemii firmy nadal zatrudniały pracowników, a wielu pracowników rozpoczynało swój pierwszy dzień pracy online. Szybki zwrot w kierunku pracy zdalnej udowodnił, jak elastyczni mogą być zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. W tym prawodawstwie nie należy uwzględniać arbitralnej długości czasu. Jak wyraźnie zaznaczono w konsultacjach społecznych, musimy również określić obowiązki firm w zakresie ochrony pracowników pracujących w domu. Jest to kluczowy element ustawy o pracy. Pracodawcy muszą zapewnić, że pracownicy są w pełni wyposażeni do pracy zdalnej, zapewniając odpowiednie domowe stanowiska pracy i płatności ryczałtowe w celu pokrycia kosztów pracy zdalnej, które są obecnie ponoszone przez pracowników. Jest to bardzo ważne dla młodszych pracowników i tych rozpoczynających karierę, którzy zgłaszali pracę w trudnych warunkach – szczególnie tych w wynajętych mieszkaniach, gdzie słyszymy historie o trzech, czterech, pięciu współlokatorach pracujących przy tym samym stole kuchennym. Przejście na elastyczną pracę musi być poparte wyraźnymi zabezpieczeniami dla pracowników i chcemy, aby zostało to pilnie wdrożone. Ustanowieniu prawa do pracy zdalnej musi towarzyszyć prawo do jej wyłączenia. Chociaż Tánaiste ustanowił w kwietniu kodeks postępowania w sprawie prawa do odłączenia się, nie oznacza to takiego prawa. To tylko wskazówki, które nie będą dotyczyć wyzysku, którego doświadcza wielu pracowników w kulturze „zawsze w ruchu”, czyli wielu miejsc pracy. Obecnie cztery kraje UE mają szczególne prawo do wyłączenia – Francja, Hiszpania, Włochy i Belgia. Pandemia pokazała pilną potrzebę zaktualizowania naszych przepisów dotyczących zatrudnienia, aby zapewnić wyraźny podział między pracą a domem w ustawodawstwie. Te konsultacje są krokiem we właściwym kierunku zarówno dla firm, jak i pracowników. Elastyczna praca to dobra rzecz dla większości ludzi – spędzamy mniej czasu dojeżdżając do pracy, a więcej z rodziną i przyjaciółmi. Wielu pracowników będzie teraz słusznie oczekiwać pracy zdalnej od początku zatrudnienia, firmy muszą mieć wewnętrzne praktyki, aby to ułatwić. Ostatecznie praca zdalna nie może odbywać się kosztem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zdrowia psychicznego danej osoby, a prawodawstwo dotyczące pracy zdalnej musi wdrożyć kluczowe obszary prawa pracy w tym zakresie. Pracownicy muszą mieć chronione podstawowe prawa pracownicze.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Zachód wciąż moż
Irlandia coraz mniej