Przegląd ustawodawstwa dotyczącego równości jest mile widziany, ale terminy muszą być bardziej ambitne

Rzecznik prasowy ds. równości senator Ivana Bacik z zadowoleniem przyjęła wiadomość, że rząd rozpocznie przegląd istniejącego ustawodawstwa dotyczącego równości, w celu zwalczania dyskryminacji i promowania równości oraz rozszerzenia uznanych przyczyn dyskryminacji w statusie społeczno-ekonomicznym.

Senator Bacik powiedziała:

– To bardzo mile widziana wiadomość, że minister proponuje teraz przegląd naszego ustawodawstwa dotyczącego równości i zachęcam go do ambitnego przedstawienia propozycji legislacyjnych przed 2022 r. Szczególnie cieszę się z propozycji dotyczących rozszerzenia podstaw o status społeczno-ekonomiczny. Prawodawstwo dotyczące dyskryminacji ze względu na pochodzenie społeczno-ekonomiczne pełniłoby istotną funkcję normatywną, demonstrując nietolerancję społeczeństwa dla klasizmu. Niestety wiemy, że dyskryminacja klasowa jest zakorzeniona w irlandzkim społeczeństwie. Wraz z rosnącymi nierównościami gospodarczymi na całym świecie i w Irlandii, nadszedł czas na wprowadzenie odpowiednich przepisów. Chcę złożyć szczególny hołd licznym osobom i społecznościom, które opowiadały się za aktualizacją naszych przepisów dotyczących równości. Cieszę się, że mogę współpracować z innymi osobami przy tej kampanii i teraz nie mogę się doczekać współpracy z ministrem i społeczeństwem obywatelskim w celu osiągnięcia znaczącej zmiany w naszych ramach prawnych dotyczących równości, tak aby Irlandia stała się bardziej sprawiedliwym społeczeństwem.

*

Czy Pani senator mogłaby pomóc również Polakom w Irlandii? Tak, o ile zaczną angażować się w życie tego kraju, ale to już moja prywatna opinia.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Ofiary przemocy domo
„Potrzebne jest pu
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian