Przedsiębiorcy skarżą ubezpieczycieli

Coraz więcej wniosków o rozstrzygnięcie sporu, a nawet zmianę decyzji ubezpieczyciela trafia do instytucji pomagających w negocjacjach i do sądów.

Poprzez nałożenie na kraj ograniczeń, ruch w kraju zamarł, a i nakazano zamknąć przedsiębiorstwa, zarówno tych duże, jak i małe. Tu właśnie zaczyna się problem, ponieważ spora grupa właścicieli firm uznała, iż posiadała takie ubezpieczenie, które kwalifikuje ich do uzyskania odszkodowania z tytułu poniesionych strat finansowych.

Chodzi tutaj o ubezpieczyciela kryjącego się pod nazwą „FDB”, a ten odmawia wypłat odszkodowań, tłumacząc, że roszczenia są bezpodstawne i nie powinny być w ogóle składane, bo może i właściciele ponieśli szkodę, ale ta powstała w szczególnych warunkach.

Firma FBD oferuje ubezpieczenia samochodów, domów, firm i gospodarstw rolnych w atrakcyjnych cenach, więc jest dosyć popularna wśród przedsiębiorców, jednak, jak się okazuje, firma sprawdza się w okresie, kiedy kraj działa normalnie, a ubezpieczonych nie dotykają żadne problemy, czyli odprowadzają składki.

W przypadku tego ubezpieczyciela do federacji zrzeszającej ubezpieczycieli wpłynęło już kilkanaście wniosków o rozwiązanie sporu, a i część spraw trafiła do sądów, ponieważ ubezpieczeni poczuli się pokrzywdzeni odmową wypłaty roszczenia i żądają przyznania im odszkodowań. Sprawy wciąż się toczą, wniosków przybywa, a co wiemy z ostatnich informacji, jakie pojawiają się w oficjalnych komunikatach Irish Insurance Federation, ilość wniosków stale rośnie, a i nie dotyczy wyłącznie wymienionego z nazwy ubezpieczyciela.

Nie jest obecnie jeszcze możliwa do określenia skala zjawiska, gdyż to dopiero zaczyna przybierać na sile, ale wydaje się, że kryzys wywołany koronawirusem, przysporzy wiele problemów firmom ubezpieczeniowym, które odmawiają wypłat odszkodowań swoim klientom poszkodowanym przez pandemię.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij...
Puls Biznesu: Wakacy
Rozluźnienie i mamy
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish