Przedsiębiorcy o wyborach prezydenckich – badanie opinii BCC

Skrajna nieodpowiedzialność, nie powinny się odbyć, tak naprawdę chodzi tylko o zachowanie władzy – mówią o korespondencyjnych wyborach prezydenckich, planowanych na 10 maja br., przedsiębiorcy w internetowym badaniu ankietowym, które Business Centre Club przeprowadził 4 i 5 maja wśród 600 pracodawców – firm członkowskich.

– Przedsiębiorcy są aktywnymi obywatelami i bardzo świadomie uczestniczą w życiu politycznym kraju. Z badań BCC wynika, że większość z nich nie popiera organizacji wyborów korespondencyjnych 10 maja i nie weźmie w nich udziału – mówi Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club i przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. – Rozumiemy dobrze powinności wynikające z zapisów Konstytucji RP w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej. Jednak, kierując się opiniami przedsiębiorców wynikających z przeprowadzonych przez BCC badań, apeluję gorąco do przedstawicieli władzy: nie narażajmy zdrowia i życia Polaków w maju tego roku, w odniesieniu do jakiejkolwiek formy wyborów prezydenckich – podkreśla Marek Goliszewski. – Polscy przedsiębiorcy wybierają kompromis polityczny, wskazując – jako alternatywę dla wyborów 10 maja – ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, albo odłożenie wyborów na czas, kiedy zniesione zostaną wszelkie obostrzenia – dodaje prezes BCC.

1.     Czy planowane przez rząd na 10 maja korespondencyjne wybory prezydenckie są Pani/Pana zdaniem zgodne z prawem?

87% – nie

7% – tak

6% – nie wiem

2.     Czy planowane przez rząd na 10 maja korespondencyjne wybory prezydenckie będą Pani/Pana zdaniem zgodne z Konstytucją, tj. powszechne, równe, bezpośrednie i tajne?

93% – nie

4% – nie wiem

3% – tak

3.     Czy Pani/Pana zdaniem wszyscy kandydaci mieli równe szanse w kampanii wyborczej?

94% – nie

6% – tak

4.     Czy Pani/Pana zdaniem wszyscy opozycyjni kandydaci na urząd prezydenta powinni wycofać się z korespondencyjnych wyborów prezydenckich 10 maja?

57% – tak

22% – nie

21% – nie wiem

5.     Czy Pani/Pana zdaniem udział w korespondencyjnym głosowaniu wyborczym 10 maja będzie bezpieczny dla życia i zdrowia obywateli?

69% – nie

19% – nie wiem

12% – tak

6.     Czy weźmie Pani/Pan udział w korespondencyjnych wyborach prezydenckich 10 maja?

57% – nie

27% – nie wiem

16% – tak

7.     Jakie Pani/Pana zdaniem jest alternatywa wobec wyborów 10 maja?

58% – ogłoszenie stanu klęski żywiołowej (obowiązkowe przesunięcie terminu wyborów, które mogą się odbyć najwcześniej po 90 dniach od zniesienia stanu nadzwyczajnego)

22% – odłożyć wybory na czas kiedy zniesione zostaną wszelkie obostrzenia

11% – przedłużenie kadencji prezydenta o 2 lata, czyli łącznie do 7 lat

9% – inne propozycje, m.in.

*  Lepsze przygotowanie metod dostarczania pakietów wyborczych, nie mam pewności czy otrzymam swój pakiet i czy ewentualna reklamacja będzie rozpatrzona przed wyborami!

*  Odłożenie wyborów na czas kiedy zmaleje ryzyko zachorowań i przeprowadzenie w bezpiecznych warunkach tradycyjnych np. możliwość głosowana przez dwa dni.

*  Zmiana w konstytucji lub przedłużenie kadencji np. o pół roku, ustąpienie prezydenta ze stanowiska.

*  Odłożenie wyborów na czas kiedy wszyscy będą mieli równe szanse.

*  Przełożenie wyborów na 17 lub 24 maja br.

Komentarz do badań:

Marek Goliszewski

prezes BCC

przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Polska-IE: Udostępnij...
Nasza Ambasada w Dub
DBEI: Remote Skills
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish