Protest przeciwko niskim płacom

Wątpliwe jest, iż ten rząd w najbliższej przyszłości będzie w odpowiedni sposób zajmował się osobami o niskich dochodach, co legło u podstaw wycofania się ICTU z Komisji Niskich Płac.

Sekretarz generalna Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych Patricia King powiedziała, że ICTU, wycofuje się z prac Low Pay Commission, a powodem są głębokie wątpliwości o przyszłość tego rządu. Na decyzję wpłynął też fakt, iż członkowie Komisji, nie byli przygotowani, aby zaproponować podwyżkę przyszłorocznej płacy minimalnej w kraju o więcej, niż jeden procent.

King argumentowała, że najniżej opłacani pracownicy, nie doczekają się w ten sposób podwyżki płac, która w innych sektorach wynosi ponad 2%, co jest obserwowane w całym kraju.

Sekretarz Patricia King:

– ​​ICTU nie może w zgodzie ze swoim sumieniem być stroną żadnej rekomendacji, która nie pozwalałaby najniżej opłacanym pracownikom w Irlandii na wzrost płacy o ponad 2%, podobnie, jak dzieje się to w innych sektorach naszej gospodarki. Jeśli jako społeczeństwo nauczyliśmy się czegokolwiek w tej pandemii, to tego, że musimy cenić pracę i tych, którzy ją wykonują. Musimy opłacać pracę. Najniżej opłacani w naszym społeczeństwie ucierpieli nieproporcjonalnie podczas ostatniej recesji i nie będziemy uczestniczyć w procesie, który ich zostawia w tyle. Dlatego z żalem, ale i z jasnością, nie możemy być już częścią Komisji ds. Niskich Płac. Nie ma powrotu do starych sposobów, w których pozostają bardzo niskie zarobki. Będziemy kontynuować kampanię na innych forach, aby uzyskać sprawiedliwy wzrost.

ICTU przypomniało też, że Low Pay Commission, która powstała w 2015 roku, miała oceniać i rekomendować odpowiednie stawki wynagrodzeń minimalnych, a te, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, ale też dostosowywać płace do realnych kosztów, jakie ponoszone są na utrzymanie w Irlandii.  

Stawka minimalna w Irlandii wynosi obecnie 10,10 € za godzinę pracy, a korzystają z niej najczęściej osoby, które zatrudnione są w hotelarstwie, gastronomii oraz handlu detalicznym. Nawiasem mówiąc, podwyżka płacy minimalnej, może w przyszłym roku w ogóle nie nastąpić, gdyż lobbują za pozostawieniem jej na obecnym poziomie związki zrzeszające pracodawców.

Bogdan Feręc

Źr: ICTU

Zdj: Dzięki uprzejmości RTÉ

Polska-IE: Udostępnij
Doherty chce zakońc
Koronawirus powinien
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian