Propozycje dotyczące zasiłków chorobowych muszą być silniejsze

Odpowiadając na raporty dotyczące prawdopodobnych szczegółów ustawowego systemu zasiłków chorobowych, rzecznik ds. zatrudnienia Marie Sherlock stwierdziła, że ​​istotne jest, aby Irlandia nie pozostawała w punkcie odstającym pod względem wynagrodzenia i czasu trwania zwolnienia chorobowego.

Senator Sherlock stwierdziła:

– Partia Pracy pierwotnie przedstawiła we wrześniu ustawę w sprawie ustawowego programu płatnych zwolnień chorobowych, a w naszych alternatywnych propozycjach budżetowych przedstawiliśmy program dofinansowania pracodawców oraz środki skierowane specjalnie do pracowników fabryk mięsnych i sektora opieki nad dziećmi. Niestety rząd głosował za opóźnieniem naszego projektu ustawy o sześć miesięcy, ale szczegóły tego, co jest planowane, zaczęły wyciekać. Teraz wyłania się fakt, że rządowy system zasiłków chorobowych będzie obowiązywał tylko przez dwa tygodnie i będzie ograniczony do określonego procentu zarobków. To po prostu nie wystarczy i będzie to niewiele więcej niż istniejący system zasiłków chorobowych. Przez całą pandemię Covid-19 było jasne, że nisko opłacani i pracownicy z niepełnymi umowami, ponieśli największy koszt ekonomiczny skutków wirusa tak, jak dzieje się to w zakładach mięsnych, hotelarstwie i na kontraktach w służbie zdrowia. Brak ustawowych zwolnień chorobowych jest podstawową słabością naszej walki z pandemią. Zapewnienie wszystkim zasiłku chorobowego to nie tylko kluczowa kwestia praw pracowników, bo jest to niezbędny brakujący element w naszej strategii przeciwko Covid-19. W każdym innym czasie bylibyśmy zobowiązani zapewnić każdemu pracownikowi prawa do płatnego zwolnienia chorobowego, ale w czasie pandemii mamy szczególny obowiązek zapewnienia jak najszybszego zasiłku chorobowego w imię zdrowia publicznego. Rozumiemy, że połowa pracowników sektora prywatnego nadal nie ma zagwarantowanego prawa do wynagrodzenia, jeśli zachorują i muszą się izolować. Wynagrodzenie chorobowe powinno być podstawowym prawem wszystkich pracowników. Pracownicy sektora prywatnego są całkowicie zależni od życzliwości swojego pracodawcy, który płaci im, gdy są chorzy i rozumiemy, że obecnie tylko mniejszość decyduje się to zrobić. Osoby najbardziej dotknięte chorobą mają zwykle niższe dochody i są w niektórych kluczowych sektorach: na przykład badanie SIPTU Big Start wykazało, że zaledwie 16% pracowników opieki nad dziećmi opłacało zwolnienia chorobowe. Nie powinniśmy popełniać błędu, uważając płatne zwolnienie chorobowe za ekstrawagancję, zwłaszcza gdy walczymy o przezwyciężenie pandemii. W całej UE 22 kraje mają już ustawowe prawo do zasiłku chorobowego, podobnie jak Wielka Brytania. Irlandia jest jednym z zaledwie pięciu członków UE, którzy nie uznają tego podstawowego prawa. Celem naszej ustawy było upewnienie się, że żaden pracownik nie będzie bez wsparcia finansowego, gdy zachoruje. Chcemy pozbyć się trudnego wyboru między pójściem do pracy w chorobie lub utratą części dochodów. Po prostu nie możemy znaleźć sposobu na przezwyciężenie Covid-19, jeśli pracownicy, którzy mają objawy, są karani za pozostanie w domu. Musimy zapewnić, że pracownicy nigdy nie będą wybierać między wynagrodzeniem a zdrowiem.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Departament Zdrowia
Profesor Mirosław M
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian