PROJEKT „ZACZNIJ OD ZARAZ – NOWA SZANSA NA AKTYWNOŚĆ”

Fundacja Razem w Wałbrzychu informuje o projekcie „Zacznij od zaraz – Nowa szansa na aktywność” przeznaczonego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub osób biernych wymagającej aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkujących na terenie powiatu: kłodzkiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, miasta Wałbrzycha.

Projekt dotyczy również wsparcia dla pracodawców w postaci refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.

Nabór rozpoczyna się w marcu 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, 27.02.2020 r.

Polska-IE
Do połowy maja potr
Poland interested in
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish