Program dopłat do wynagrodzeń powinien być rozszerzony

Think-tank reprezentujący pracodawców stwierdził, że sytuacja w kraju może się wkrótce pogorszyć, więc potrzebne są środki, aby temu przeciwdziałać.

IBEC przekonuje, iż rząd, powinien rozszerzyć swoje programy pomocy pracodawcom, a chodzi o dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych, którzy dotknięci zostaną wpływem brexitu związanego z brakiem umowy handlowej, czyli wprowadzeniem ceł, co zaburzy handel z Wielką Brytanią.

W swoim opracowaniu Irish Business and Employers Confederation mówi też o pracownikach, którzy powinni zachować prawo do pomocy państwowej w chwili, kiedy dojdzie do brexitu bez umowy, co bezpośrednio przełoży się na ich miejsca pracy. IBEC uważa, że pomoc pracownikom z sektorów, które dotknięte zostaną przez Brexit bez porozumienia, wpływać może na rynek lokalny, gdyż utrzymanie ich dochodów na wyższym poziomie, może pozytywnie odbijać się na regionalne ożywienie gospodarcze. Inaczej może stać się w przypadku udzielenia pomocy w standardowej wysokości, więc np. w zakresie zasiłku dla bezrobotnych, albowiem wtedy, pracownicy dotknięci dzielnością brexitu, staną się niezwykle oszczędni.

IBEC posłużył się też danymi o stanie gospodarki i zatrudnienia, a podkreślił fakt, iż już w sierpniu wzrosła ilość wniosków, jakie w związku ze zwolnieniami pracowników, trafiały do urzędów pomocy socjalnej. To wskazuje, iż każda przeszkoda w kruchym handlu zagranicznym, powodować będzie kolejne zwolnienia pracowników, a ci, jeżeli nie będzie się to działo z powodu działalności koronawirusa, nie są uprawnieni do wyższego zasiłku.

Z tego powodu IBEC zaapelował do rządu, aby ten zmienił podejście do dopłat do wynagrodzeń pracowniczych i wsparł firmy, narażone na konsekwencje powodowane przez opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię bez umowy. Prawo miałoby zmienione zostać w taki sposób, żeby firmy, które obecnie nie kwalifikują się do pomocy rządowej, takie wsparcie otrzymały.

Bogdan Feręc

Źr: IBEC

Polska-IE: Udostępnij
Zmiana prawa o repre
Biznes sprzeciwia si
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian