Program dopłat do wynagrodzeń EWSS jest wadliwy

Opozycja parlamentarna w Irlandii, krytykuje program Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS), który zastąpił dzisiaj Temporary Wage Subsidy Scheme (TWSS).

Wadliwy program dopłat do wynagrodzeń pracowniczych naraża miejsca pracy i przedsiębiorstwa na ryzyko upadków, powiedział poseł Pearse Doherty.

Rzecznik Sinn Féin ds. finansów, poseł Pearse Doherty, ostrzegł, że uchybienia w nowym programie dopłat do wynagrodzeń dla pracowników należy usunąć natychmiast usunąć, aby uniknąć utraty miejsc pracy i zamykania działalności w nadchodzących tygodniach.

Pearse Doherty powiedział:

– Sinn Féin konstruktywnie współpracowała z rządem, aby chronić pracowników i dochody poprzez wsparcie płacowe, jako niezbędne narzędzie w utrzymaniu miejsc pracy i zapobieganiu pladze bezrobocia. Pracowaliśmy również nad rozwiązaniem problemów, takich jak niewielki poziom dotacji dla pracowników o niskich dochodach w ramach poprzedniego programu dopłat do wynagrodzeń oraz wykluczenie kobiet powracających z macierzyństwa. Nowy rządowy program dopłat do wynagrodzeń za pracę (EWSS) jest pełen problemów dla pracowników i przedsiębiorstw, które muszą zostać natychmiast rozwiązane. Nowy program znacząco obniża poziom dopłat do wynagrodzeń dla pracowników i ich pracodawców oraz usuwa wszelkie wsparcie dla osób zarabiających mniej niż 151,50 euro tygodniowo. Ta ogólna redukcja wsparcia nie uwzględnia faktu, że niektóre sektory ucierpiały bardziej niż inne w wyniku działań na rzecz zdrowia publicznego. Oprócz tego pracownicy z tygodniowym wynagrodzeniem brutto poniżej 151,50 euro tygodniowo nie będą uprawnieni do żadnej dotacji. W całej gospodarce jest ponad 153 tysiące takich pracowników, którzy są teraz wykluczeni z nowego programu. Grozi to trwałą utratą pracy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i osób o niskich dochodach. W lipcu wezwaliśmy do dotacji w wysokości 85 procent wcześniejszego tygodniowego wynagrodzenia netto dla pracowników zarabiających mniej niż 152 euro tygodniowo, z różnymi poziomami dotacji wprowadzonymi dla sektorów najbardziej dotkniętych środkami ochrony zdrowia publicznego. Oprócz tych problemów pracodawcy borykają się z trudnościami administracyjnymi, które zagrażają rentowności ich firm i osób, które zatrudniają. Wymóg posiadania certyfikatu rozliczenia podatku grozi, że wielu pracodawców nie będzie kwalifikować się do nowego programu od przyszłego tygodnia, co zagraża ich rentowności. Rząd słabo informował o tym wymogu dotyczącym nowego programu. Żeby zapewnić maksymalne wykorzystanie, wymóg ten powinien zostać tymczasowo zawieszony. Ponadto, zgodnie z nowym EWSS, pracodawcy będą czekać do 6 tygodni od dnia 1 września, dopóki otrzymają swoje pierwsze wypłaty dotacji. Spowoduje to poważne problemy z przepływami pieniężnymi, z którymi wiele firm nie ma kapitału obrotowego do pokonania tego okresu. Minister i Urząd Skarbowy muszą skrócić te ramy czasowe, aby zapewnić przedsiębiorstwom jak najszybsze dotacje na wsparcie ich przepływów pieniężnych i pracowników. O ile te problemy nie zostaną szybko rozwiązane, ten rząd może spowodować kryzys zatrudnienia w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Test zamiast 14-dnio
Rząd nie widzi prob