Program dopłat do wynagrodzeń do kwietnia 2021?

Minister Heather Humphreys, czyli minister ochrony socjalnej, rozwoju społeczności i obszarów wiejskich powiedziała, że program TWSS, może zostać przedłużony do kolejnego kwietnia.

Wg minister Humphreys, rząd rozważa obecnie, czy nie będzie uzasadnioną decyzją, rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców w zakresie subsydiowania wynagrodzeń pracowniczych, a program w niektórych przypadkach miałby trwać nawet do kwietnia 2021 roku. Środek ten miałby potraktowany zostać, jako celowy w przypadku ponownego uruchamiania gospodarki kraju, a jednocześnie miałby pomagać w przywracaniu miejsc pracy.

Minister zaznaczyła jednocześnie, że program, może zostać rozszerzony na osoby długotrwale bezrobotne oraz pracowników sezonowych, ale plan jest jeszcze w fazie rozmów, więc nie jest znany jego ostateczny kształt.

Minister Heather Humphreys dodała też, iż nie można się spodziewać, o ile program zostanie wdrożony do realizacji, że pomoc finansowa państwa, będzie na takim poziomie, jak dzieje się to obecnie. Obniżenie pomocy państwowej pozwoli natomiast na przedłużenie go o kolejne miesiące, więc nawet do końca kwietnia przyszłego roku.

Propozycja minister ds. ochrony socjalnej powinna znaleźć się w pakiecie stymulacyjnym rządu, czyli o szczegółach poinformowani zostaniemy niebawem.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij...
Rząd zmienił swój
Maskowanie 4 fazy
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish