Prognoza gospodarcza wg ministra finansów. Deficyt i bezrobocie staną się codziennością

Dobrze nie będzie i nikt już tego nie ukrywa, a na dzisiejszym posiedzeniu rządu, minister finansów Paschal Donohoe przedstawi swoje wyliczenia, jak będzie przedstawiała się kondycja kraju w najbliższych miesiącach.

Wszystko, co związane jest z gospodarką, przez najbliższe miesiące obracać się będzie wokół wydarzeń związanych z koronawirusem, a i jego wpływem na irlandzką gospodarkę, a nikt z ekonomistów już nie twierdzi z pełnym przekonaniem, że uda się krajowi przejść przez najbliższe miesiące bez strat. Tak samo mówi minister finansów, który dzisiaj oficjalnie opublikuje prognozy, obejmujące okres do końca 2020 roku.

Minister finansów Paschal Donohoe przedłoży dzisiaj Radzie Ministrów dokument, w którym pojawi się 8-procentowy deficyt finansów kraju, a i bezrobocie w wysokości 15%, co wymusi na Irlandii działania ratunkowe. Wg ministra Donohoe, nie obędzie się bez pomocy z zewnątrz i ten sam dokument, przedstawiony zostanie Unii Europejskiej, by zobrazować stan finansów publicznych w nowym dokumencie gospodarczym. Prognozy Paschala Donohoe są niczym innym, jak nowym projektem ustawy budżetowej, gdyż ta przyjęta w październiku ubiegłego roku, została zdewastowana przez wirus, czyli żadne jej założenia, nie pasują już do stanu irlandzkiej gospodarki, a i potrzebne będą zmiany w finansowaniu poszczególnych resortów.

W projekcie zaktualizowana zostanie również ocena stabilności gospodarki w czasie do końca 2020 roku, a sam dokument z końcem tego miesiąca przesłany będzie do Unii Europejskiej, by skorygować dane, jakie zawarte były w poprzedniej analizie. Zmiany są istotne, bo z nadwyżki budżetowej, kraj wtłoczony zostanie w deficyt, a Dochód Narodowy Brutto obniży się poniżej wskaźników z lat 2008 – 2011, co oznacza stratę w wysokości 8%. Wg ministra finansów, niezależnie od działań osłonowych, w kraju szaleć będzie bezrobocie, a to do końca roku przewidywane jest na poziomie 15%, ale jak dodaje się w dokumencie, tylko w złym scenariuszu. Wydaje się, iż uruchamianie gospodarki, zniweluje częściowo wskaźniki osób pozostających bez pracy, jednak nie na tyle, by mówić o niewielkim wpływie koronawirusa na miejsca pracy.

Dokument ten po przyjęciu go przez ministrów i oficjalnej publikacji, będzie też dodatkowym, jaki podczas rozmów w kwestii tworzenia gabinetu, przedstawiony zostanie potencjalnym koalicjantom Fianna Fáil i Fine Gael, a skoro zawarto w nim nieciekawą wizję przyszłości dla Irlandzkiej gospodarki, to może się okazać, że rządy obejmie koalicja mniejszościowa złożona tylko z dwóch ugrupowań.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Finance

Polska-IE: Udostępnij...
Dzieci są cichymi o
Musimy przestrzegać
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish