Profesor Mirosław Matyja: Trójpodział władzy w Polsce

Z reguły przyjmuje się, że podstawą systemu politycznego w demokratycznym państwie jest trójpodział władzy autorstwa Monteskiusza.

W czasach Oświecenia, w XVIII jedną z najczęściej dyskutowanych idei była idea wolności. O tym, jak bardzo był to ważny problem świadczy fakt, że zarówno we francuskiej Deklaracji Praw, jak i amerykańskiej Deklaracji niepodległości, wolność została uznana za jedno z podstawowych praw człowieka. Jej definicja, zakres, pojmowanie i ochrona były tematem wielu sporów pomiędzy uczonymi i filozofami ówczesnej epoki.

Na temat koncepcji wolności wypowiedział się w swoim dziele „O duchu praw” z 1748 roku Charles Louis de Montesquie zwany powszechnie w Polsce Monteskiuszem. Ten wybitny myśliciel i filozof swojej epoki rozważał zagadnienie wolności w społeczeństwie i kwestie praw mogących zagwarantować obywatelom jej zachowanie.

Monteskiusz, broniąc idei wolności, dokonał podziału władzy w państwie na: ustawodawczą, wykonawczą i sadowniczą.
Monteskiuszowska zasada trójpodziału bardzo wpłynęła na dalszą ewolucję ustrojów politycznych. Późniejsze zmiany i reformy polityczne, zarówno w państwach nowo powstałych, jak i już istniejących, odnosiły się w mniejszym lub większym stopniu do koncepcji monteskiuszowskiej. Dlatego można śmiało stwierdzić, że to Monteskiusz stworzył podstawy nowoczesnego podziału władzy w państwie.

A jak funkcjonuje polska semidemokracja?

Z pewnością aktualny polski system polityczny ma niewiele wspólnego z teorią Monteskiusza i jego trójpodziałem władzy.
Owszem, w Polsce również istnieje podział władzy w państwie, lecz różniący się zasadniczo od monteskiuszowskiej idei.
Według mnie ten podział wygląda następująco: biurokracja, lobbying i media.
Czy ktoś się zdziwi, czytając tą moją prowokacyjną teorię a raczej teoryjkę?

Otóż, problem polega na tym, że z tą teorią nie odbiegam zbyt daleko od prawdy.
Ciekawe, jakie byłyby odpowiedzi ludzi spytanych przypadkowo na ulicy w Polsce na pytanie:
Czy zgadza się Pan/Pani ze mną, że polski trójpodział władzy to: bureaucracy, lobbying i media?

Założę się z Czytelnikiem tego tekstu, że większość zapytanych odpowiedziałaby twierdząco na to pytanie.

Profesor Mirosław Matyja – Matyja Publishing

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Trzeba teraz powstrz
Garda ostrzega przed
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian