Profesor Mirosław Matyja: System rządów

System rządów demokracji bezpośredniej/zgromadzenia w wersji szwajcarskiej, jedyny w swoim rodzaju na świecie, wyróżnia się trzema fundamentalnymi cechami:

1️⃣ Po pierwsze, brak jest tam podziału władzy.
2️⃣ Po drugie, mechanizm władzy oparty jest w poważnym stopniu na instytucjach demokracji bezpośredniej.
3️⃣ Po trzecie, realizuje on model systemu konsensualnego, czyli bezkonfliktowego.

Demokracja bezpośrednia w szwajcarskim wydaniu, choć uchodzi za idealną, także nie jest pozbawiona braków i wad. Należy jednak przyznać, że te słabości systemowe są natury teoretycznej. System w praktyce jeszcze nie zawiódł, i w społeczeństwie szwajcarskim sprawdza się od 170 lat.

Brak podziału władzy w Szwajcarii w oczywisty sposób sprzeczny jest z regułami demokracji, która wyklucza koncentrację władzy. W swej praktyce ustrojowej system ten nie gwarantuje przejrzystych relacji pomiędzy parlamentem, a rządem, które mając bardzo podobne uprawnienia, mogą sobie wzajemnie przeszkadzać. Brak odpowiedzialności politycznej rządu może także skutkować różnymi problemami. Na przykład nie sposób odwołać źle działającego, ale niedopuszczającego się naruszenia prawa członka rządu, który tym samym musi być tolerowany do momentu, dopóki sam nie zrezygnuje ze swojej funkcji.

Reprezentatywny dla rządów zgromadzenia system szwajcarski cechuje rozproszenie władzy, tak w ujęciu pionowym (federalizm), jak i poziomym (dwuizbowy, w pełni symetryczny parlament i kolegialne ciało wykonawcze). Oczywiście można długo dyskutować, czy jest to wada czy zaleta… Jednak o tym innym razem.

Profesor Mirosław Matyja

Źr: Profesor Mirosław Matyja – Matyja Publishing

Polska-IE: Udostępnij...
Czarny czwartek Ryan
Pakiet stymulacyjny
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish