Profesor Mirosław Matyja: Przewaga demokracji oddolnej?

Setki razy pisałem, że demokracja bezpośrednia/oddolna polega na wspołdecydowaniu obywateli w ważnych sprawach – tak na szczeblu lokalnym, jak i państwowym.

Głównymi instrumentami tej formy demokracji jest oczywiście z jednej strony referendum, a z drugiej strony narzędzia, które inicjują głosowanie przy urnie, np. inicjatywa obywatelska.

Jak można by jednak najprościej wytłumaczyć przewagę demokracji bezpośredniej nad demokracją parlamentarną lub prezydencką?

Oczywiście można by pisać książki i artykuły na ten temat, co zresztą robię, ale chodzi mi tutaj o krótki przekaz. Nie jest żadną tajemnicą, że ludzie czytają coraz mniej książek, a publikacje politologiczne są z reguły nudne i gorsze od najgorszej bajki na dobranoc.

Podaję więc w 5 punktach najważniejsze cechy demokracji oddolnej, które decydują o tym, że żadna inna forma ustroju demokratycznego nie jest w stanie dotrzymać jej kroku:

1. Możliwości udziału w życiu politycznym i procesie decyzyjnym obywateli są szerokie, zinstytucjonalizowane i zagwarantowane prawnie.

2. Zakres negocjowanych tematów w procesie politycznym przesuwa się na korzyść obywateli. Władze otrzymują informacje zwrotne od wyborców, które muszą respektować.

3. Decyzje polityczne w referendach są bardziej akceptowalne niż decyzje parlamentu – są one bowiem filtrowane przez całe społeczeństwo obywatelskie przy urnie.

4. Obywatele są stale zaangażowani w debatę polityczną na zasadzie „nic o nas bez nas”.

5. Oprócz funkcji decyzyjnej, obywatele przejmują pośrednio funkcję kontrolną nad organami państwowymi.

Podsumowując, należy stwierdzić, że społeczeństwo obywatelskie w ramach demokracji oddolnej przejmuje po prostu należną mu funkcję suwerena.

Profesor Mirosław Matyja – Matyja Publishing

Polska-IE: Udostępnij
Rośnie ilość osó
Test na lotnisku to
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian