Profesor Mirosław Matyja: Polska teologia polityczna

Partia rządzącą w Polsce nie przestrzega zasad demokratycznych, lecz koncentruje się raczej na programie „dobra zmiana”. Projekt ten posiada niewiele synergii z zasadami demokratycznymi, bowiem zasadniczo nie akceptuje on indywidualnych wolności obywateli, lecz skupia się bardziej na swoiście pojętej moralności.

Przykładem jest chociażby restryktywna ustawa dotycząca przerywania ciąży, czy bliskie związki rządzącej partii z Kościołem.
Tak więc decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu państwowym nie mają charakteru demokratyczno-reprezentatywnego, lecz są raczej moralno-pouczającymi dyrektywami. Tzw. „góra” decyduje o tym, co jest moralne i dobre i przekazuje te informacje na dół za pomocą należących do niej mediów.

W tej sytuacji nie możemy mówić o systemie politycznym w klasycznym pojęciu, lecz raczej o politycznej teologii.
Proces decyzyjny w ramach tej teologii nie opiera się na zasadzie demokratycznej większości, lecz na autorytetach moralnych, które kształtowane są oczywiście samozwańczo.

Zagrożeniem moralnym i wyzwaniem dla Polski jest demokracja zachodnia, która w pojęciu rządzącej partii jest zbyt liberalna i tym samym niebezpieczna dla przeciętnego Polaka, wychowanego w tradycji wręcz ortodoksyjnego katolicyzmu.

Partia rządząca postawiła sobie za cel ratowanie społeczeństwa i świętego polskiego porządku społecznego przed zagrożeniami, płynącymi miedzy innymi z Unii Europejskiej – głównie poprzez Niemcy.
Polska racja stanu kształtowana jest więc w wąskich ramach i opiera się na strukturach unitarystycznych. No, ale kto ma polskim obywatelom wskazać właściwą drogę, jeśli nie zrobią tego doświadczeni celebryci?

W ramach polskiej teologii politycznej ważne jest posłuszeństwo Narodu wobec tzw. władzy – jest to środek do celu, jakim jest „dobra zmiana”.

Nie zapominajmy, ze jesteśmy „narodem wybranym” – nie wiadomo tylko, kto nas wybrał, ale czy ma to jakieś znaczenie? Być może byłoby lepiej, abyśmy my sami mogli demokratycznie wybierać władze i decydować o własnym losie.

Każda teologia staje się z czasem niebezpieczna i przede wszystkim niepopularna – szczególnie w środowisku ludzi młodych.

Profesor Mirosław Matyja – Matyja Publishing

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Czas podjąć radyka
Aresztowano mężczy
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian