Profesor Mirosław Matyja: Ojciec chrzestny

Przywódca mafijny, nazywany potocznie ojcem chrzestnym, to osoba, która stoi samodzielnie na czele zorganizowanej grupy przestępczej o dużych wpływach, powiązaniach z osobami na różnych szczeblach władzy, policją, biznesem i prowadząca działalność w ramach tzw. gospodarki równoległej. Niemniej jednak ma on olbrzymie wpływy w polityce.

Mafijny ojciec chrzestny posiada z reguły absolutną lub prawie absolutną kontrolę nad swoimi podwładnymi, którzy zwykle są zobowiązani ryzykować wszystko dla niego.

Jego wpływy i aktywność w działalności przestępczej, w którą zaangażowana jest jego organizacja, budzą ogromne obawy w społeczeństwie ze względu na jego dominującą rolę i radykalne metody rządzenia.

To właśnie ojciec chrzestny ma wyłączne prawo do decydowania, czy kandydat zostanie przyjęty do rodziny i może go odpowiednio ustawić w hierarchii organizacyjnej / rodzinnej – według własnego uznania.

Poszczególne grupy wiernych są dowodzone przez kapitanów, którzy jako liderzy grup musza wykonywać polecenia bezpośrednio na miejscu, w przydzielonych im okręgach.

Zwykłymi członkami są natomiast tzw. żołnierze, bez żadnych praw decyzyjnych, ale oczywiście z czynnym i z góry ustalonym prawem wyborczym. Osoby na wszystkich szczeblach poddawane są non stop testom na wierność ojcu chrzestnemu. Do niego może zwrócić się o radę i pomoc każdy – warunkiem jest jednak przysięga na dozgonną wierność i służbę w szeregach organizacji.

Oczywiście ten opis ojca chrzestnego mógłby się również odnieść do dyktatorów wszelkiej maści.

Jakąkolwiek interpretację tego tekstu i ewentualne analogie do polskiej rzeczywistości pozostawiam jednak fantazji Czytelnika.

Profesor Mirosław Matyja – Matyja Publishing

Polska-IE: Udostępnij
Czy Polacy będą mi
Małodobry o komunik
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian