Profesor Mirosław Matyja: Jaka powinna być demokracja?

Jakie są jej optymalne formy? Jak to powinno wyglądać w młodej, polskiej demokracji?

Deficyty współczesnych demokracji nie nastrajają optymistycznie. Mimo to, biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należy stwierdzić, że formą demokratycznego rządzenia państwem, która najbardziej wciąga społeczeństwo do współdecydowania, jest szwajcarska odmiana
demokracji bezpośredniej, oddolnej.

Nawiązując żartobliwie do stwierdzenia Churchilla, choć nie mam tu ambicji konkurować z tym wielkim politykiem, to jestem przekonany tak samo jak on, że to właśnie demokracja bezpośrednia jest najgorszą formą demokratycznego ustroju, jednak do tej pory nie wymyślono lepszego.

Profesor Mirosław Matyja

Źr: Profesor Mirosław Matyja – Matyja Publishing

Polska-IE: Udostępnij...
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish