Prof. Mirosław Matyja: Białoruś nas wyprzedza

Pierwszy wykład i seminarium na białoruskim Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym przeprowadzę już 9 listopada br. A od przyszłego roku będę u nich pracować jako profesor gościnny prowadząc cykl wykładów nt. sposobów wprowadzenia demokracji bezpośredniej na Białorusi.

Tytuł wykładu jest i musi być prowokujący: „Czy Białoruś może stać się drugą Szwajcarią w Europie?”.

Europejski Uniwersytet Humanistyczny jest litewsko-białoruską uczelnią z siedzibą w Wilnie, kształcącą opozycyjnie nastawioną inteligencję białoruską. Jest to wiec uczelnia na emigracji, przygotowująca młodych Białorusinów m.in. do samodzielnego myślenia.

Od 1992 do 2004 uniwersytet ten działał na terenie Białorusi jako prywatna uczelnia z uprawnieniami do nadawania stopnia licencjata oraz prowadzenia studiów podyplomowych. W 2004 uniwersytet został zamknięty przez władze białoruskie, jednak dzięki pomocy rządu litewskiego i organizacji pozarządowych dokonano jego ponownego otwarcia w Wilnie na jesieni 2005. W lutym 2006 władze litewskie przyznały uczelni status uniwersytetu państwowego.

Uniwersytet jest ostoją białoruskiej opozycji poza granicami tego dyktatorskiego państwa i zapewne źródłem przyszłej kadry rządowej w Mińsku.

Co mnie cieszy, to fakt, że nie boją się odważnych tematów i są otwarci na wszelkie zmiany.

Jeszcze nie zdarzyło mi się, aby jakiś uniwersytet w Polsce zaproponował mi wygłoszenie wykładu o możliwościach wprowadzenia instrumentów oddolno-demokratycznych w naszym państwie.

No cóż, Białorusini nie mają nic do stracenia i wiedzą o tym. Polacy też nie mają nic do stracenia, ale chyba jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą.

Prof. Mirosław Matyja

Polska-IE: Udostępnij
Facebook, NASK i UNI
Czy sklepy skorzysta
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian