Próba przeniesienia odpowiedzialności i wywieranie presji? 

Irlandzki rząd otrzymał list od szefa rosyjskiej dyplomacji, w którym Siergiej Ławrow domaga się, „natychmiastowej” i jasnej odpowiedzi.

Rosjanie podejrzewają, że Republika Irlandii, mogła zmienić swoje nastawienie do Federacji Rosyjskiej i stopniowo chce odrzucać wcześniejsze traktaty, również te, które podpisane zostały po zakończeniu tzw. ziemnej wojny. Chodzi tu o porozumienia dotyczące bezpieczeństwa europejskiego, które są również gwarancjami dla strony rosyjskiej. W liście do ministra spraw zagranicznych Republiki Irlandii Simona Coveneya Siergiej Ławrow domaga się szybkiej odpowiedzi i wyjaśnienia kwestii, czy Irlandia, zmieniła swój stosunek do zobowiązań, jakie podpisała wcześniej?

W liście do irlandzkiego MSZ czytamy:

– Chcemy otrzymać jasną odpowiedź, w jaki sposób nasi partnerzy rozumieją swoje zobowiązanie? Jak dokładnie wasz rząd zamierza wypełnić to zobowiązanie w praktyce w obecnych warunkach? Jeśli zrzekasz się tego obowiązku, prosimy o wyraźne oświadczenie. Nie możemy się doczekać twojej szybkiej odpowiedzi. Nie powinno to zająć dużo czasu – oznacza to jedynie wyjaśnienie porozumienia, które było podstawą podpisania odpowiednich zobowiązań przez Taoiseacha Bertie Aherna.

W liście podpisanym przez rosyjskiego ministra spraw zagranicznych znalazło się również stwierdzenie, iż podpisana przez Republikę Irlandii Karta Bezpieczeństwa Europejskiego, jak i deklaracja będąca kontynuacją szczytu OBWE w Kazachstanie w 2010 roku, zobowiązały państwa sygnatariuszy do zasady, że NATO powinno było zmienić swoje stanowisko po zakończeniu zimnej wojny.

W dalszej części Siergiej Ławrow nadmienia:

– Fakt, że Zachód teraz otwarcie i jednostronnie próbuje zrewidować na swoją korzyść te dyplomatyczne osiągnięcia wszystkich przywódców OBWE, jest powodem do poważnego zaniepokojenia.

To nie jedyny list, jaki został wysłany z Rosji do przywódców państw europejskich, bo otrzymały taki również kraje członkowskie NATO oraz Szwajcaria. W przypadku Irlandii, ale też innych adresatów, Rosja zaznacza, że państwa te, powinny udzielić indywidualnych odpowiedzi, gdyż zobowiązania bezpieczeństwa, podejmowane były przez poszczególne państwa, nie zaś przez reprezentującą je organizację.

Siergiej Ławrow w liście do Simona Coveneya:

– Wychodzimy z założenia, że ​​reakcja na to przesłanie będzie miała charakter krajowy, ponieważ wspomniane zobowiązania zostały podjęte przez każde państwo członkowskie indywidualnie, a nie w imieniu lub jako członek jakiejkolwiek organizacji.

Sprawa uznana została za poważną i już dzisiaj, na specjalnym posiedzeniu, europejscy dyplomaci, omawiać będą list Ławrowa, a część z nich stwierdziła, że to dosyć niepokojące, w jaki sposób zaczynają zachowywać się Rosjanie. Przeanalizowana będzie też sytuacja w strefie przygranicznej Ukrainy, gdzie zgromadzono ok. 140 000 rosyjskich żołnierzy, a i uważa się, że Federacja Rosyjska, zaczęła eskalować napięcie z państwami europejskimi.

Z informacji płynących z Dublina wiemy, że gabinet Micheála Martina, zamierza odrzucić żądanie udzielenia odpowiedzi. Inaczej postąpiły Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które już wysłały krótką odpowiedź.

Bogdan Feręc

Źr: Reuters/RTE

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
'Russian anti-Polish
Wciąż brakuje 40 
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська