Priorytetem powinna być opinia obywateli w zakresie roli Kościoła w edukacji

Rzecznik ds. edukacji Partii Pracy Aodhán Ó Ríordáin wezwał rząd do zobowiązania się w pierwszej kolejności do zwołania Zgromadzenia Obywatelskiego w sprawie przyszłości edukacji w celu zbadania szeregu kwestii, w tym relacji między Kościołem a państwem po opublikowaniu nowego Programu Kościoła Katolickiego RSE oraz niepowodzenie Taoiseacha w zobowiązaniu się w jakimkolwiek czasie co do tego, kiedy odbędzie się to Zgromadzenie.

Poseł Ó Ríordáin powiedział:

– W programie rządu na Zgromadzenie Obywatelskie w sprawie przyszłości edukacji jest pewne zobowiązanie. Chociaż istnieje wiele kwestii, którymi takie zgromadzenie mogłoby się zająć, dominująca rola Kościoła Katolickiego, jako patrona szkoły, została ponownie podkreślona w tym tygodniu wraz z opublikowaniem ich nowego programu edukacji seksualnej „Rozkwit”. Od wielu lat wzywam do rozważenia roli Kościoła w edukacji poprzez ugruntowany model Zgromadzenia Obywatelskiego, a wydarzenia pokazały, dlaczego musi to być priorytet. Zapytany o to w Dáil w ciągu ostatniego tygodnia, Taoiseach nie był w stanie wskazać okresu, w którym mogłoby się odbyć Zgromadzenie Obywatelskie ds. Edukacji. Program edukacji seksualnej Kościoła Katolickiego nie powinien być dominującym programem RSE w procesie nauczania w naszym finansowanym przez państwo systemie edukacji podstawowej. Jednak rozwiązanie tego problemu wymaga spojrzenia na nasz system edukacji. Dla dużej liczby ludzi po prostu nie jest już do przyjęcia, aby religia miała wpływ na to, co powinno być opartym na faktach i programie RSE. Czas na ogólnokrajową rozmowę o tym, jak osiągnąć nowoczesny, świecki i oparty na równości system edukacji dla dzisiejszej Irlandii oraz co mamy nadzieję osiągnąć jutro. Irlandia jest teraz inna niż wtedy, gdy została napisana nasza Konstytucja, kiedy rola religii w naszym systemie edukacji została zapisana w artykułach 42 i 44. Religia nie powinna być nadrzędną zasadą, która leży u podstaw naszego systemu edukacji, ani nie powinna być drogą, na której dzieci są segregowane w młodym wieku. Zamiast publicznego systemu edukacji mamy system edukacji finansowany przez państwo, który przekazuje odpowiedzialność za prowadzenie szkół organom patronackim. Patronom przysługują różne prawa w Konstytucji, które zostały zinterpretowane, jako potwierdzające prawo rodziców do edukacji dzieci zgodnie z wybranym przez nich etosem. To, o co proszę, to zobowiązanie rządu do ponownego zwołania Zgromadzenia Obywatelskiego, które zbada własność i kontrolę naszego systemu edukacji oraz wpływ artykułów 42 i 44 Bunreacht na hÉireann. Widzieliśmy udany sposób, w jaki to zadziałało w przypadku 8 poprawki, dotyczącej zmian klimatycznych i równości płci. Wprowadzone dotychczas zmiany legislacyjne i polityczne dotyczące sposobu zatrudniania nauczycieli, zezwalania szkołom na przyjmowanie uczniów oraz przyznawania i odbierania patronatu są ograniczone przez nasze podstawowe prawo. Aby zasadniczo zmienić nasz system edukacji, Konstytucja musi się zmienić, a to powinno rozpocząć się od znaczącej i przemyślanej analizy, dyskusji i debaty w Zgromadzeniu Obywatelskim. Z rozmowy na ten temat z wieloma rodzicami, a nawet z uczniami, jasno wynika, że ​​nie ma prostej odpowiedzi na tę złożoną kwestię. Najwyższy czas, aby rząd zobowiązał się do skierowania tej kwestii do Zgromadzenia Obywatelskiego, aby mogli się nią zająć eksperci i zwykli obywatele naszego państwa.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Rozbieżność stano
Państwo już sobie
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian