Prezydent Higgins podpisał ustawę o grzywnach. Garda ma już uprawnienia specjalne

Prezydent Republiki Irlandii Michael Daniel Higgins, złożył dzisiaj po południu swój podpis pod ustawą, która wprowadza kary, za łamanie przepisów o ograniczeniach związanych z Covid-19 i nadaje nowe uprawnienia Gardzie.

Podpis prezydenta oznacza, że w kraju, formalnie weszły z życie przepisy, które pozwalają na wprowadzenie systemu kar, jako sankcji prawnych, za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie zdrowotnym. Poprawka dotyczy ustawy o zdrowiu publicznym z 1947 roku, a rozszerza zakres kar, jakie mogą mieć zastosowanie do przestępstw i wykroczeń w przypadku łamania ograniczeń wprowadzonych przez władze kraju, jednak tylko w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Biuro Prasowe Prezydenta w swoim oświadczeniu poinformowało, że „po zapoznaniu się z nowelizacją ustawy z 2020 roku i przeanalizowaniu skutków jej wprowadzenia, prezydent Higgins ustawę podpisał i zgodnie z jego wolą, stała się ona prawem”.

Poprawka, o której mowa, nadaje Gardzie uprawnienia specjalne, w tym wykonawcze, co ułatwi pracę irlandzkiej policji w sytuacjach, kiedy niezbędna stanie się interwencja w zakresie łamania przepisów o zdrowiu publicznym.

Poprawka stanowi, iż Garda, może już nakładać mandaty na osoby łamiące przepisy, a kary sięgać będą nawet 2500 € lub kierować ma wnioski do sądów o ukaranie sześciomiesięcznym pobytem w zakładzie karnym.

Mandat, jaki już teraz ma prawo nałożyć każdy funkcjonariusz Gardy, za przekroczenie pięciokilometrowej strefy od domu, wynosić będzie maksymalnie 500 €. Spotkania towarzyskie w domach, to znacznie wyższe kwoty, bo za pierwsze, grzywna wynosić będzie 1000 €, a za dwa kolejne odpowiednio 1500 i 2500 euro. Kolejna domowa imprez to „zaproszenie” na salę sądową, 2500 € kary lub sześć miesięcy więzienia, lub obie kary łącznie.

Jak wcześniej zapowiedział rząd, kary, stosowane mają być w przypadkach uporczywego naruszania przepisów i nie będą stosowane, jako środek zastraszenia społeczeństwa. Garda została poinstruowana, że nowe przepisy egzekwować ma z dużą starannością, ale zaleca się, aby zachęcała do stosowania przez mieszkańców kraju, obowiązujących zasad.

Nowe uprawnienia Gardy obowiązywać będą wyłącznie w piątym stopniu ograniczeń.

Bogdan Feręc

Źr: Biuro Prasowe Prezydenta Republiki Irlandii

Polska-IE: Udostępnij
Wielkość polityka
POLICJANCI ODZYSKALI