Prezes Tesco: Widzimy wyzwania rynkowe w Polsce, skupimy się na Czechach, Węgrzech i Słowacji

Tesco zdedycowało sie jednak opuścić polski rynek. Dziś rano spółka poinformowała o sprzedaży polskich sklepów duńskiej Salling Group A/S, będącej właścicielem sieci Netto. – Zauważyliśmy znaczny postęp w naszej działalności w Europie Środkowej, ale nadal widzimy wyzwania rynkowe w Polsce. Dzisiejsze ogłoszenie pozwala nam skoncentrować się w regionie na naszej działalności w Czechach, na Węgrzech i Słowacji, gdzie mamy silniejszą pozycję rynkową z dobrymi perspektywami wzrostu oraz osiągamy marże, przepływy pieniężne i zwroty, które są istotne dla Grupy – mówi Dave Lewis, dyrektor generalny Tesco.

Transakcja obejmuje sprzedaż 301 sklepów wraz z powiązanymi centrami dystrybucji i centralą.

Łączna wartość transakcjiwynosi 900 mln PLN (równowartość 181 mln GBP), przy czym spodziewane łączne wpływy netto wynoszą około 819 mln PLN (równowartość 165 mln GBP). Zakończenie transakcji jest spodziewane w bieżącym roku obrotowym. Wpływy ze sprzedaży zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Tesco już wcześniej sprzedawało nieruchomości w Polsce. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Grupa sprzedała 22 sklepy za około 200 milionów funtów. Grupa zamierza zbyć także pozostałe 19 sklepy, nie objęte tą transakcją.

Salling Group A / S jest w 100% własnością Salling Foundations z Danii. Firma zatrudnia 50 000 współpracowników a jej roczne obroty siegają około 7 miliardów GBP. Sklepy należące do spółki  obsługują w ciagu jednego tygodnia 11 milionów klientów w Niemczech, Polsce i Danii.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

W roku budżetowym 2019/20Tesco Polska wygenerowała sprzedaż bez VAT i PFS w wysokości 1 368 mln GBP oraz stratę operacyjną (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych)  w wysokości 24 mln GBP.

W roku obrotowym 2019/20 sprzedanych 301 sklepów w Polsce wygenerowało sprzedaż bez VAT i PFS w wysokości 947 mln GBP oraz stratę przed opodatkowaniem w wysokości 107 mln GBP.  Sprzedawane 301 sklepów w Polsce posiadało aktywa brutto w wysokości 681 mln GBP na koniec roku obrotowego 2019/20.

Salling Group planuje przekształcić nabyte sklepy Tesco w Netto 3.0 nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia transakcji. Do tego czasu będą one działały pod szyldem Tesco. Szczegółowy plan dla każdego sklepu zostanie opracowany w najbliższych miesiącach.

DlaHandlu.pl>>>

Polska-IE: Udostępnij...
Policjant zastrzelon
Nieśmiało ruszyła
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish