Premier rozwiewa obawy – zasiłki pandemiczne pozostaną

W mijającym tygodniu poinformowano nas, że zasiłki nazywane pandemicznymi, wprowadzone zostały na okres 12 tygodni i tylko na taki okres.

Tu jednak z pomocą przyszedł premier Leo Varadkar i stwierdził, że nie należy się obawiać o swoją przyszłość finansową, bo nikt, kto dotknięty został kryzysem koronawirusowym, nie zostanie pozbawiony pomocy państwa. Premier dodał, że zasiłki pandemiczne nie zostaną zniesione, jeżeli konieczne okaże się przedłużenie okresu blokady kraju, więc obowiązywać będą dłużej niż wcześniej zapowiadane 12 tygodni.

Kraj znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, w trudnej sytuacji są też jego mieszkańcy, którzy w dużej liczbie stracili źródła utrzymania, więc wymagają wsparcia rządu.

Premier zaznaczył jednak, że na dłuższą metę, zasiłki pandemiczne w wysokości 350 €, nie są do utrzymania i wkrótce jego rząd będzie się zastanawiał, jak rozwiązać ten problem. Zasiłki pandemiczne w podwyższonej kwocie pozostaną na cały okres blokady kraju, a obniżane będą lub powrócą do standardowej wysokości 203 €, kiedy zgodzi się na to cały gabinet i posłowie.

Leo Varadkar poinformował również, iż po zakończeniu okresu pandemicznej blokady kraju, kiedy sytuacja zacznie się stabilizować, do pracy przystąpią służby socjalne, które jeszcze raz przeanalizują wszystkie wnioski o zasiłki, jakie z tytułu utraty pracy w okresie pandemii, wpłynęły do Social Welfare. Wg premiera, środki pomocowe, wprowadzone były, by wyciągnąć pomocna dłoń do społeczeństwa, ale część mieszkańców wyspy wykorzystała ten fakt i nadużyła zaufania, jakim obdarzył społeczeństwo rząd. W tym przypadku złożono wiele wniosków, które mijały się z rzeczywistością i w konsekwencji, bardziej opłaca się teraz niektórym osobom przebywać na zasiłku pandemicznym, niż pracować. Już teraz wiadomo, iż jest w kraju pewna grupa osób, a te przed pandemią koroanwirusa, zarabiała nieco mniej od wysokości przyznanego im zasiłku, co nie powinno mieć miejsca.

Po opanowaniu sytuacji Social Welfare przeanalizuje wszystkie złożone aplikacje o przyznanie zasiłku i zwróci się do osób wykorzystujących sytuację, aby oddały nadpłaty wynikające z tytułu pobierania zasiłków pandemicznych.

Premier poinformował też, że zasiłki pandemiczne, nie zostaną odebrane wszystkim jednego dnia i chociaż ich wysokość z całą pewnością się zmieni, to obniżane będą zgodnie z sytuacją materialną oraz pracowniczą poszczególnych osób. Powstanie podział na trzy różne grupy i wtedy urzędnicy zadecydują, do której zakwalifikować osobę pozostającą bez pracy.

Na zakończenie swojej informacji o zasiłkach premier dodał: – … priorytetem w tej chwili jest ochrona dochodów ludzi i nie zmiany obecnie naszego systemu zasiłków dla bezrobotnych, będziemy musieli to zrobić, ale we właściwym czasie.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of the Taoiseach

Polska-IE: Udostępnij...
Wszystkie świadczen
Zwrot pieniędzy za
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish