Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystościach inauguracji drugiej kadencji prezydenta RP Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda złożeniem przysięgi oraz wygłoszeniem orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym rozpoczął drugą kadencję. Wczoraj w południe w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP. W uroczystości uczestniczył premier Mateusz Morawiecki wraz z członkami rządu. Dalsza część inauguracji drugiej kadencji odbyła się na Zamku Królewskim. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego prezydent oficjalnie przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

Uroczystości objęcia urzędu prezydenta RP przez Andrzeja Dudę na drugą kadencję rozpoczęło złożenie przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.

W inauguracji drugiej, pięcioletniej kadencji prezydenckiej uczestniczył premier Mateusz Morawiecki wraz z przedstawicielami rządu. Po wygłoszeniu roty przysięgi prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym.

Prezydent w swoim wystąpieniu podziękował Polakom za udział w wyborach. Podkreślił również, że jest otwarty na współpracę, a drzwi Pałacu Prezydenckiego były i będą zawsze otwarte dla różnych środowisk i przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych. Chcę być prezydentem polskich spraw. Spraw ważnych dla wszystkich Polaków – dodał.

Przekazanie insygniów Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski

W południe premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

Dalsza część uroczystości inauguracji drugiej kadencji prezydentury Andrzeja Dudy odbyła się na Zamku Królewskim. Zgodnie z obowiązującą tradycją, prezydent RP zostaje zaliczony w poczet kawalerów Orderu Orła Białego. Jest również odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i staje się Wielkim Mistrzem obu Orderów.

Podczas uroczystości, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, podziwiać można insygnia Orderu Orła Białego, a także miecz, który służył do pasowania na kawalera i łańcuch Wielkiego Mistrza.

Uroczystość przyjęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP

Zgodnie z zapisami Konstytucji RP, prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. W czasie pokoju zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej.

Uroczystość przyjęcia zwierzchnictwa przez prezydenta Andrzeja Dudę odbyła się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tradycyjnie z okazji objęcia urzędu przez prezydenta oddawano 21 salw armatnich. Obecnie jednak ceremoniał przewiduje 5 salw, które symbolizują ilość lat kadencji prezydenckiej.

Premier.gov.pl

Polska-IE: Udostępnij
Tajemnicze nasiona z
PAP: Od 1 września