Premier: działamy skutecznie, żeby chronić obywateli przed takimi dramatami jak powódź w 1997 r.

Zakończyła się realizacja długo wyczekiwanego przedsięwzięcia o charakterze przeciwpowodziowym – budowy suchego zbiornika Racibórz Dolny. Inwestycja to przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa dla 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, na obszarze ok. 600 km2. Projekt nie ujrzałby światła dziennego, gdyby nie poświęcenie lokalnej społeczności, która wykazała się gotowością do przesiedlenia się na teren nowo wybudowanej wsi.

Dzisiaj ten zbiornik jest gotowy. Nasz rząd wykonał lwią część pracy, podczas gdy przez poprzednie 15-20 lat działo się tutaj niewiele i były same problemy. Bronimy Polaków przed nieszczęściem. Dziękuję służbom i oby nigdy nie doszło już do takiej powodzi jak w 1997 r. – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w województwie śląskim.

Zbiornik Racibórz Dolny – czyli zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie Odry

Geneza inwestycji sięga tragicznej w skutkach powodzi z 1997 r. Głównym zadaniem zbiornika Racibórz Dolny jest radykalne zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie Odry poniżej zbiornika poprzez zapewnienie retencji powodziowej. To znacznie zredukuje przepływ poniżej zbiornika oraz opóźni czas dotarcia kulminacji fali powodziowej do ujścia Nysy Kłodzkiej, a tym samym zmniejszy ryzyko nałożenia się na siebie obu fal.

Łączny koszt inwestycji to ok. 2 mld zł.

Dzisiaj jesteśmy bezpieczni, nie zostawimy żadnego obywatela samemu sobie. Działamy skutecznie, żeby chronić obywateli przed takimi dramatami jak powódź w 1997 r. – dodał szef rządu.

Poświęcenie mieszkańców i budowa nowej wsi

Budowa zbiornika nie byłaby możliwa, gdyby nie zgoda na przesiedlenie społeczności dwóch miejscowości Nieboczowy i Ligota Tworkowska. W ramach inwestycji została zbudowana nowa wieś, z całkowicie nową infrastrukturą, w tym m.in. nowe drogi, kanalizacja, wodociąg, boisko sportowe, kościół, a także Wiejski Dom Kultury z remizą OSP. Łączny koszt to ponad 58 mln zł.

Obecnie Sołectwo Nieboczowy zamieszkuje 170 osób.

Premier.gov.pl

Polska-IE: Udostępnij...
Smart City Forum
Właściciele Allegr
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish