Prawo lepiej będzie chronić policjantów i urzędników

W Irlandii coraz częściej dochodzi do ataków na funkcjonariuszy państwowych, przede wszystkim na policjantów, którzy narażeni są na różne typy ataków.

W ostatnim czasie zwiększyła się ilość ataków słownych i werbalnych na przedstawicieli Gardy, a na tych pluto, rzucano w nich kamieniami, podejmowano próby ataku z użyciem niebezpiecznych narzędzi, a także bito. Dlatego związki zawodowe reprezentujące policjantów w Irlandii, zwróciły się z wezwaniem, aby każdy z funkcjonariuszy pełniących służbę na ulicy, wyposażony był w indywidualną kamerę.

Pozwoli to na szczegółowe odtworzenie zajścia, a i będzie dowodem, iż to policjant został zaatakowany, a nie był stroną atakującą lub prowodyrem zajścia.

Obecnie w wielu przypadkach powstają wątpliwości i dowody opierające się na zeznaniach świadków, są zazwyczaj niejednoznaczne, czyli trudno ustalić bez wątpliwości, kto w konkretnym przypadku zawinił. Wezwanie ma na celu wyeliminowanie takich problemów, a jednocześnie może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa policjantów, a ci, coraz częściej zgłaszają swoje obawy przed wyjściem na patrol lub przed wyjazdem na interwencję.

Postuluje się również, by prawo chroniące urzędników państwowych pierwszej linii, zostało zaostrzone, gdyż obecnie funkcjonujące zasady, zaczynają tracić swój element odstraszający. W tym zakresie prawo objęłoby wszystkich funkcjonariuszy publicznych, więc także urzędników w instytucjach państwowych, bo i ich dotyczy problem napaści przez petentów.

Postulaty przekazane zostały Ministerstwu Sprawiedliwości, które ma przyjrzeć się wnioskowi i zapozna się ze skalą problemu.

Bogdan Feręc

Źr: PA Media

Polska-IE: Udostępnij
Szczepienia rozpoczn
Studio Dublin – 18
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian