Prawie wszystkie hotele zostaną otwarte

Irlandzka Federacja Hotelarzy (IHF) poinformowała, iż przeprowadziła wśród swoich członków ankietę, a z tej wynika, że prawie 90% obiektów hotelowych, otwartych zostanie w połowie lipca.

Część hoteli pozostanie jednak nieczynnych, a stanie się tak z kilku przyczyn. Hotele realizują swoje wcześniejsze zobowiązania wobec rządu, który wynajął je, jako bazy dla pracowników relokowanych w ramach koronawirusowych działań. Są też hotele, które prawdopodobnie nie zostaną otwarte już nigdy, albowiem nie przetrwały okresu pandemii, więc o ile nie uzyskają odpowiedniej pomocy rządowej, ogłoszą bankructwo.

Ogółem do połowy lipca, otwartych zostanie 87% zamkniętych wcześniej hoteli, czyli baza noclegowa zostanie w większej części odbudowana, a i większość zatrudnionych tam wcześniej pracowników, będzie mogła powrócić do pracy.

Hotelarze mówili również, że nie spodziewają się szczególnie dużego ruchu turystycznego z zagranicy, ale liczą, że wielu mieszkańców wyspy, zamiast wakacje spędzać w Hiszpanii lub we Włoszech, urlop zaplanuje w kraju, co pomoże przetrwać hotelom na wyspie. Hotelarze dodają, że już teraz obserwowany jest wzrost ilości rezerwacji, ale i tak, ilość zamówień na hotelowe pokoje, nie zbliża się nawet do ilości rezerwacji z ubiegłego roku.

Wg IHF, będzie to bardzo trudny rok dla irlandzkiego hotelarstwa, a i spodziewa się, że upadków hoteli do końca roku będzie znacznie więcej, chociaż głównie tych małych, prowadzonych w miejscowościach uważanych za bastiony turystyczne.

Bogdan Feręc

Źr: IHF

Polska-IE: Udostępnij...
Obiecanki cacanki
Odroczenie spłat to
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish