Prawie 6 mld €. Tyle potrzebować będą małe i średnie firmy

Małe i średnie firmy będą miały bardzo ważną rolę do odegrania w irlandzkiej gospodarce, kiedy ta zostanie już odmrożona.

Nie od dzisiaj wiadomo, że trzonem irlandzkiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa, które są w stanie wywołać pozytywną koniunkturę rynku detalicznego, ale mogą też wchłonąć wielu pracowników, poprze tworzenie miejsc pracy. To jeden z ważniejszych sektorów w ogólnej ekonomii wyspy, więc od dawna powinien być hołubiony przez polityków, ale przyznać trzeba, że tak się nie dzieje, chociaż w ostatnich latach można było zauważyć pewne pozytywne zmiany.

Małe i średnie firmy zatrudniają w Irlandii ponad milion osób, co z całą pewnością wystarczyłoby, aby teraz szybko zlikwidować bezrobocie. Niestety nie poradzą sobie w obecnej sytuacji gospodarczej same i potrzebują wsparcia rządowego, a to nie oznacza nic innego, jak odpowiedniego systemu dofinansowania, czyli tanich pożyczek i kredytów, ale i wsparcia podatkowego, gwarancji państwowych oraz możliwości odroczenia niektórych płatności.

Wg zastępcy prezesa Banku Centralnego Irlandii Eda Sibley na takie pakiety pomocowe do końca tego roku rząd powinien przeznaczyć 5,7 mld €, co pozwoli na szybkie wyciągnięcie z kryzysu wielu małych i średnich firm, a jednocześnie staną się one impulsem do zmniejszania bezrobocia w krótkim okresie. To wysoki poziom pomocy awaryjnej, ale jest konieczny, by małe i średnie firmy przetrwały koronawirusowy szok, a jednoczenie miały zapewnione wsparcie, co pomoże im w odbiciu się od dna.

Oczywiście pomoc państwowa musi być odpowiednio ukierunkowana, ale powinna być również racjonalnie dystrybuowana, co będzie gwarancją wsparcia tych firm i sektorów, które wcześniej nie popadały, nawet okresowo w problemy finansowe, więc generowały straty. Tego należy unikać, by nie okazało się, że straty jakiejś firmy lub branży, „staną się uspołecznione”, więc zapłacą za nie podatnicy.

Wiceprezes Sibley zapewnił też, że Bank Centralny Irlandii dołoży starań i ze swojej strony zagwarantuje sprawny przepływ płatności do systemu kredytowego oraz wspierał będzie sektor prywatny za pośrednictwem banków i kredytodawców.

Podobnie działać będzie BCI w skali makroekonomicznej wyspy, bo dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Banku Centralnego Bank Centralny Irlandii stymulował będzie całą gospodarkę w celu utrzymania zdolności operacyjnej systemu do wspierania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Zastępca prezesa Banku Centralnego Irlandii Ed Sibley spodziewa się też, co zabrzmiało, jak pewnego rodzaju polecenie, iż wszystkie banki w Irlandii wspierać będą swoich klientów, jednocześnie ostrożnie udzielać pożyczek, analizując zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców.

Bogdan Feręc Źr: BCI

Polska-IE: Udostępnij...
Premier zainicjował
Sklepy online – to
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish