Prawdziwy poziom bezdomności jest bliższy 20 000

Rzecznik Sinn Féin ds. mieszkalnictwa Eoin Ó Broin powiedział, że rząd musi zacząć publikować dokładne dane liczbowe dotyczące liczby osób doświadczających bezdomności.

Wezwanie nadeszło w momencie, gdy poseł Ó Broin opublikował swój rocznik „Jaki jest prawdziwy poziom bezdomności?”, czyli raport pokazujący, że liczba osób przebywających w schroniskach tymczasowych lub śpiących pod gołym niebem osiągnęła prawie 20 000.

Poseł Ó Broin powiedział:

– Każdego miesiąca Departament Mieszkalnictwa publikuje raport na temat bezdomności. Zawiera szczegółowe informacje na temat liczby osób dorosłych i dzieci przebywających w Departamencie ds. zakwaterowania w nagłych wypadkach finansowanego przez Departament Mieszkalnictwa. 

Najnowsze dane z września wskazują, że w placówkach tymczasowych przebywało 12 827 osób, w tym 3904 dzieci.

– Jednak ten raport nie uwzględnia wszystkich osób przebywających w tymczasowych mieszkaniach finansowanych przez państwo. Według agencji Tusla w schroniskach dla ofiar przemocy domowej znajduje się co najmniej 599 kobiet i dzieci.

– 5650 osób, w tym 1580 dzieci, jest uwięzionych w placówkach finansowanych przez IPAS na podstawie pozwolenia na pobyt. Nie mogą opuścić tego miejsca zakwaterowania ze względu na kryzys mieszkaniowy i wykorzystują je jako zakwaterowanie awaryjne.

– Chociaż nie ma ogólnokrajowej liczby osób zmuszonych do spania pod gołym niebem, wiemy od Regionalnego Urzędu ds. Bezdomnych w Dublinie, że ostatnie statystyki w Dublinie wykazały, że na ulicach spały 83 osoby.

– Każdej nocy w dwóch hostelach w Dublinie, które nie są finansowane przez państwo, śpi 105 osób.

– Kiedy połączyć wszystkie te różne grupy ludzi, liczba osób bezdomnych przebywających w ośrodkach lub śpiących pod przymusem wynosi 19 264, w tym co najmniej 5484 dzieci.

– Od wielu lat wzywam rząd do opublikowania kompleksowego raportu obejmującego wszystkie osoby śpiące pod gołym niebem i przebywające w placówkach tymczasowych. Obecnie Tusla nie jest w stanie przedstawić regularnych danych liczbowych dotyczących liczby kobiet i dzieci w swoich schroniskach. Departament ds. Dzieci udziela informacji wyłącznie na temat osób objętych przepisami dyrektywy, które mają pozwolenie na pobyt na wniosek złożony w odpowiedzi na pytanie parlamentarne.

– Publikuję zaktualizowaną wersję raportu, który po raz pierwszy pojawił się w 2018 roku. To nie jest tylko kwestia liczb. Rząd zobowiązał się do położenia kresu długotrwałej bezdomności i konieczności sypiania pod gołym niebem do roku 2030.

– Żeby osiągnąć ten cel, rząd musi posiadać dokładne informacje na temat całkowitej liczby osób bezdomnych. Powinno to następnie stanowić podstawę planów rządu mających na celu zapewnienie, że z roku na rok liczba ta będzie się zmniejszać, a nie zwiększać.

– Od czasu, gdy po raz pierwszy opublikowałem ten raport w 2018 r., liczba osób korzystających z domów tymczasowych finansowanych przez Departament ds. Mieszkalnictwa wzrosła o 32%. Liczba osób uwięzionych w ramach świadczenia bezpośredniego z pozwoleniem na pobyt wzrosła o zdumiewające 811%.

– Ponownie wzywam rząd do zwołania podgrupy ds. danych Komitetu Konsultacyjnego ds. Bezdomnych w celu uzgodnienia lepszej metodologii raportowania bezdomności.

– Pozostaję także zdania, że ​​zestawianiem i publikacją regularnych raportów o bezdomności powinien zająć się niezależny organ, taki jak CSO czy Agencja Mieszkaniowa. Raport ten powinien uwzględniać wszystkie osoby przebywające w ośrodkach tymczasowych i bezdomne.

– Jak rząd może uczciwie oczekiwać, że położy kres długotrwałej bezdomności i konieczności spania pod gołym niebem, skoro nawet nie wie, ile osób nie bezdomnych śpi na ulicach lub mieszka w schroniskach doraźnych?

Opr. Bogdan Feręc

Źr. Sinn Fein

Photo Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Bloody Sunday Bridge
Istnieje pilna potrz