Pracujący w Covid studenci pielęgniarstwa powinni być wynagradzani

Płać pielęgniarkom i położnym studentom”, powiedziała Mary Lou McDonald TD.

Szefowa Sinn Féin Mary Lou McDonald wezwała ministra zdrowia i ministra szkolnictwa wyższego do podjęcia działań i płacenia studentom pielęgniarstwa i położnictwa za wykonywaną przez nich w czasie pandemii pracę.

McDonald powiedziała:

– Minister zdrowia otrzymał przegląd wynagrodzeń praktykantek pielęgniarstwa i położnych dwa tygodnie temu i rozumiem, że było już spotkanie w celu omówienia tego problemu. Sytuacja zmieniła się dramatycznie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Przed pandemią miał miejsce poważny kryzys kadrowy, a teraz jest teraz jeszcze gorzej. Przegląd został przeprowadzony przed obecnym etapem kryzysu, a w przeglądzie uznano, że jeśli sytuacja ulegnie zmianie, należy wrócić do marcowego porozumienia płacowego. Tam, gdzie studenci są potrzebni do wypełnienia luk w zatrudnieniu – i nie pomyl się – powinni otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie według stawki pracownika służby zdrowia. Decyzja o płaceniu studentom pielęgniarstwa i położnictwa należy do ministra zdrowia, ale minister Simon Harris jest również odpowiedzialny za ochronę uczniów przed wyzyskiem. Minister Donnelly i minister Harris muszą natychmiast stanąć na wysokości zadania i zapłacić studentom pielęgniarkom i położnym. Nie powinno być więcej opóźnień.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Vodafone wywoła woj
Tylko 3% maturzystó
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian