Pracownicy służby zdrowia wyczerpani, niedofinansowani i w obliczu tsunami pomocy doraźnej

Rzecznik Sinn Féin ds. zdrowia David Cullinane powiedział, że pracownicy służby zdrowia w kraju i na całej wyspie są wyczerpani, niedofinansowani i na poziomie wypalenia. Jego oświadczenie pojawiło się po serii spotkań z przedstawicielami pracowników służby zdrowia w ramach regularnej współpracy z sektorem.

Poseł Cullinane powiedział:

– Spotkałem się z przedstawicielami Irlandzkiej Organizacji Pielęgniarek i Położnych, Irlandzkiej Organizacji Medycznej i Irlandzkiego Stowarzyszenia Konsultantów Szpitalnych. Spotkania te, są częścią moich regularnych kontaktów z przedstawicielami pracowników służby zdrowia. Podczas tych spotkań pojawiły się wspólne tematy; pracownicy służby zdrowia ze wszystkich warstw są wyczerpani, niedofinansowani i narażeni na tsunami opieki. Departamenty zdrowia publicznego nie miały wystarczających zasobów, a nierozwiązana kwestia statusu konsultanta specjalistów ds. zdrowia publicznego nie została rozwiązana ani nie została w inny sposób poruszona. Pracownicy służby zdrowia pracują zbyt dużo godzin, morale jest obniżone, a tych problemów nie da się rozwiązać bez stałego obsadzania wolnych stanowisk. Połowa wszystkich infekcji Covid-19 dotknęła pielęgniarki, położne i asystentów medycznych. W szczególności studentki pielęgniarek i położnych, z których niektóre wróciły na praktyki i wciąż są wykorzystywane. Minister zdrowia nie opublikował raportu na temat ich pandemii, nie przedstawił drugiego raportu ani nie podjął działań w celu zakończenia tego wyzysku i zapewnienia im godziwej zapłaty za ich pracę związaną z Covid. Utrzymujące się objawy Covid, znane jako „długi Covid”, stanowią realne zagrożenie dla pracowników w przyszłości i wymagają szczególnej uwagi. Kwestie dobrostanu, takie jak odpowiednie środki ochrony indywidualnej i brak inspekcji HSA w szpitalach, pozostają nierozwiązane. Seryjne testy pracowników służby zdrowia mają miejsce tylko w przypadku wybuchu epidemii, kiedy należy je stosować, aby zapobiegać epidemiom. Minister musi być dużo bardziej aktywny w rozwiązywaniu tych problemów i musi spotykać się znacznie częściej z przedstawicielami pracowników, aby mieć pewność, że ich obawy zostaną rozwiązane.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Rząd o zasiłkach p
Mieszkania potrzebne
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian