Pracodawcy naruszali covidowe zasady

Irlandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSA), opublikował raport ze swojej działalności w okresie pandemii, a z tego wynika, że prawie połowa pracodawców, naruszyła covidowe procedury.

Kontrole HSA prowadzone były od maja ubiegłego roku, a koncentrowały się na sprawdzaniu, czy pracodawcy, stosują się do wszystkich zasad, jakie nakreślone zostały przez rząd. Z danych wynika, że większość firm, wprowadziła zalecenia, jakie uznano za niezbędne podczas pandemii Covid-19, ale duża część, miała z tym pewne problemy, a i łamała obowiązujące ograniczenia.

W raporcie czytamy, iż większość naruszeń była z kategorii drobnych, a organ nadzorczy zaznaczył, że zostały wprowadzone modyfikacje lub wprowadzono ograniczenia, by dostosować się do obowiązujących przepisów. Była jednak pewna grupa właścicieli firm i przedsiębiorstw, która odmawiała zastosowania się do nakazów, więc ci, musieli liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w prawie.

Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSA) przeprowadził w roku ubiegłym ponad 5000 kontroli, które związane były z Covid-19, a w 47 proc. przypadków uznano, że przepisy zostały naruszone, więc 2547 pracodawców, otrzymało raporty o konieczności dostosowania się do nowych zasad. Zalecono, iż zmienione powinny być protokoły bezpieczeństwa w miejscu pracy, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, ale i zalecono nieco dalej idące zmiany, bo nawet wdrożenie covidowych zasad od podstaw.

Inspektorzy HSA spotkali się też z odmowami wprowadzenia nowych norm, a w tych przypadkach, po uprzednim ostrzejszym upomnieniu, ukarali dyrektorów lub właścicieli firm, uchylających się od obowiązku dostosowania przedsiębiorstw do wymogów i wprowadzonych przez rząd przepisów.

Większość przypadków naruszeń, uznana została za drobne, wymagające niewielkich korekt.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
German builder Bilfi
Premier zapowiada zw
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian