Praca w domu wiąże się z wieloma zagrożeniami

Irlandzki parlament zajmuje się właśnie ustawą o pracy w domu, która spopularyzowana została przez pandemię, ale zauważono również zagrożenia, jakie niesie ze sobą praca zdalna.

Wypowiadając się w tej kwestii, a przed wprowadzeniem ustawy Labour’s Working from Home Bill 2020 (Covid-19), rzeczniczka Partii Pracy ds. zatrudnienia, senator Marie Sherlock, wskazała kilka kluczowych obaw poruszonych w jej niedawnej ankiecie dotyczącej pracowników zdalnych. Badanie, jak dodała, pokazuje wpływ pracy w domu na zdrowie psychiczne.  

Senator Sherlock powiedziała: 

– W naszej ankiecie zidentyfikowaliśmy kilka kluczowych problemów, którymi należy się zająć, jeśli praca zdalna ma stać się normą. Ponad jedna trzecia respondentów wskazała negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne, jako jedną z głównych wad pracy zdalnej. Dlatego bardziej elastycznej pracy musi towarzyszyć silniejsza ochrona pracowników w domu. Najczęstszym problemem związanym z pracą zdalną, według naszego badania, jest brak odpowiedniego miejsca do pracy w domach wielu osób. Znajduje to odzwierciedlenie w fakcie, że prywatni najemcy ponad dwukrotnie częściej niż właściciele domu, stwierdzili, że praca zdalna była dla nich problemem. Jak powiedział nam jeden z respondentów: <<Praca w odległości dwóch stóp od łóżka przez osiem godzin dziennie z pewnością będzie miała wpływ na zdrowie i stres>>. Mając to na uwadze, nasza ustawa wymagałaby od pracodawców zapewnienia odpowiedniego domowego miejsca pracy, w tym odpowiedniego sprzętu IT i odpowiedniego krzesła. Wzywamy również do zastąpienia istniejącego wsparcia, które często trudno jest uzyskać, jednorazową, obowiązkową i zryczałtowaną dopłatą od pracodawców dla pracowników. Płatność ta pomogłaby w pokryciu dodatkowych kosztów pracy w domu, zamiast pozostawić takie wsparcie w gestii pracodawcy. Nasza ustawa zapewnia również prawo do „odłączenia się” od komunikacji z firmą, poza godzinami pracy. Jest to odpowiedź na to, że ponad 40% respondentów ankiety skrytykowało zacieranie się granic między pracą a domem spowodowane przez Covid-19. Prawo do odłączenia się jest niezbędne, jeśli mamy odpowiedzieć na obawy pracowników, takich jak ci, którzy powiedzieli nam: <<Podczas pracy w domu bardzo trudno jest nie przyjmować nastawienia – zawsze na miejscu. Moim wielkim problemem związanym z pracą w domu jest zacieranie się granicy między pracą a życiem prywatnym. Trudno jest utrzymać granice, aby praca nie naruszała mojego wolnego czasu>>. W tej chwili jesteśmy jednym z nielicznych krajów UE bez odpowiedniej ochrony prawnej w zakresie pracy zdalnej. Jest to po prostu nie do utrzymania, ponieważ liczba osób pracujących w domu wzrosła z nieco ponad 200 000 na początku 2020 r. do prawie 700 000 obecnie. Chociaż wiele osób odniosło pozytywne efekty z czasu spędzonego na pracy zdalnej, nasza ankieta zidentyfikowała szereg kluczowych problemów, którymi należy się teraz zająć. Nasze przepisy są nieaktualne, a kryzys w Covid pokazał pilną potrzebę reform.

W ankiecie senator Sherlock udział wzięło 305 respondentów, którzy przeszli do pracy zdalnej w wyniku pandemii.  

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Płatne urlopy dla o
W rządzie nie ma wo
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian