Praca w domu stanie się codziennością

Senator Fine Gael i organizacje popierające inicjatywę „Grow Remote”, wezwały Rządową Grupę Zadaniową do przewodzenia przemianom związanym z pracą zdalną.

Nadszedł czas na nowy rządowy zespół zadaniowy ds. pracy zdalnej, powiedziała senator Fine Gael z Dublin West Emer Currie, która jest rzecznikiem Fine Gael w Seanad ds. zatrudnienia i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a jej wezwanie jest wspierane przez 10 000 pracowników oddolnych organizacji „Grow Remote”.

Senator Currie powiedziała:

– Praca zdalna i praca z domu podczas pandemii to nie to samo, ale pojawiła się szansa na długoterminowe i przełomowe zmiany w naszym sposobie pracy. Ta praca musi się rozpocząć jako priorytet. Program dla rządu zobowiązuje się do opracowania krajowej polityki pracy zdalnej, co jest bardzo pozytywne. Uważam, że teraz jest czas na powołanie dedykowanej rządowej grupy zadaniowej, która pracowałaby w różnych resortach i badałaby bariery i korzyści płynące z pracy zdalnej. Teraz naprawdę jest czas, aby rząd i firmy prywatne podjęły takie działania, nie tylko jako reakcja na Covid-19, ale także dlatego, że ciężko pracujący, ale pod presją ludzie potrzebują lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Nie wiemy, jaka będzie polityka zdrowia publicznego dla środowisk biurowych w dającej się przewidzieć przyszłości, ale wiemy, że przed Covid 19 więcej pracowników oceniło dostęp do elastyczności, jako wyższy priorytet niż wynagrodzenie (badanie EmployFlex 2019). Podczas tej pandemii rodzice próbujący pracować w domu bez możliwości opieki nad dziećmi i pracownicy często izolowani od społecznych interakcji biura nadal dostrzegali korzyści płynące z kultury pracy zdalnej. Ich pracodawcy zauważyli zwiększoną wydajność bez długich dojazdów do pracy i obniżonymi kosztami. Napisałam do Ministra Spraw Zatrudnienia Damiena Englisha oraz Tánaiste i Ministra Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Leo Varadkara, w sprawie powołania grupy zadaniowej z decydentami, przedstawicielami pracodawców i zwolennikami „Grow Remote” pracy bez lokalizacji, którzy już pomagają firmom i społecznościom w odejściu na odległość, mając 300 lokalnych organizacji nazywanych oddziałami w całym kraju i 10 000 działaczy. Grupa zadaniowa mogłaby dzielić się wiedzą, pomagając zidentyfikować sposoby zmniejszania barier dla elastycznej kultury pracy, w tym problemów z obowiązującymi przepisami, oraz ustalać najlepsze praktyki dla masy krytycznej pracowników zdalnych w sektorach prywatnym, publicznym i MŚP.

Senator Currie powiedziała też, że grupa zadaniowa byłaby naturalnie praktyczna w swoim podejściu, ale także ambitna we wdrażaniu nowego ekosystemu pracy zdalnej:

– Mamy tutaj prawdziwą okazję, aby na dobre zmienić sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Poza lepszą równowagą między życiem zawodowym a prywatnym i zwiększeniem liczby pracowników na rynku pracy poprzez oferowanie elastyczności, praca zdalna oznacza, że ​​możesz pracować bliżej domu, tchnąć nowe życie w lokalne społeczności i gospodarki w całej Irlandii. Otwiera drzwi do życia tam, gdzie chcesz, a nie tam, gdzie pracujesz, co oznacza również większą równowagę regionalną.

Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Szybkie covidowe tes
Długotrwałe bezrob