Praca w domu będzie uregulowana prawem

Rząd rozpoczął tworzenie przepisów, które regulować mają pracę zdalną, a obecnie zaproponowano strategię określającą przyszłe zasady zatrudniania pracowników w domach.

Koncepcję rewolucjonizującą podejście do zasad zatrudniania, przedstawił wicepremier Leo Varadkar, który stwierdził, że nowe przepisy, pozwolą na ustanowienie nowej opcji w zakresie zatrudniania. W dokumencie, jaki przestawił i omówił szef resortu przedsiębiorczości, określono wstępne zasady, czym w niedalekiej przyszłości stanie się praca zdalna, a ten rodzaj zatrudnienia, dostępny będzie dla ok. 20% osób zatrudnionych np. w sektorze publicznym. Varadkar dodał, iż to dla kolejnych tysięcy osób w całym kraju, koniec pracy biurowej od 9 do 17, bo będą one pracować w domach.

Dla tej grupy pracowników, stworzone zostaną przepisy, które regulować mają wszelkie aspekty życia zawodowego, więc od ubiegania się o pracę, poprzez sam system zatrudnienia i wynagradzania. W przepisach znaleźć mają się też pewne ograniczenia, więc pracodawcy, wciąż nie będą mogli wymagać od zatrudnionego, aby świadczył usługę pracy poza wyznaczonymi godzinami. Elastyczność to kolejna kwestia dotycząca pracy zdalnej, bo oprócz urzędników, wszyscy inni, sami będą mogli zaproponować godziny pracy, czyli będą mogli pracować również w nocy.

W tym zakresie pojawia się też kilka niedogodności, bo praca zdalna, wiąże się z dostępem do Internetu szerokopasmowego, a jak wiadomo, na wyspie, są z tym problemy. Leo Varadkar zapowiedział jednak, iż budowa sieci zostanie przyspieszona, co pozwoli na zniwelowanie opóźnień w jej uruchamianiu, a to pozwoli na podłączenie w niedługim czasie wielu gospodarstw domowych.

Uregulowana zostanie też ważna dla wielu osób sprawa opieki nad dziećmi, bo w tym punkcie, także planuje się poczynić inwestycje rządowe, aby osoby pracujące zdalnie, mogły bezproblemowo korzystać z miejsc opieki i edukacji dzieci, a pracujący w domach, nie musieli całymi kilometrami wozić dzieci do przedszkoli i szkół.

Wicepremier Leo Varadkar:

–  Obecność zdalnie pracujących wiąże się z szybkimi łączami szerokopasmowymi, co może ułatwić wielu osobom pracę lokalną i spowodować wzrost zatrudnienia w regionie i niższą emisję dwutlenku węgla. Wymóg pracy z domu, tam, gdzie jest to możliwe ze względu na zdrowie publiczne, pokazał, jak opłacalna może być praca w domu, praca zdalna oraz mieszana. Po pandemii chcę, aby praca zdalna była częścią zupełnie nowego świata, a ta strategia rządu określa, w jaki sposób to umożliwimy. Chcemy, aby praca zdalna, mieszana i elastyczna, była znacznie większą częścią życia po Covid. Widzieliśmy, że mogą być ogromne korzyści – większa elastyczność, mniej dojazdów do pracy, więcej czasu dla rodziny i przyjaciół. Jest to lepsze ze względu na emisje związane z transportem i jakość życia, ale trzeba to zrobić dobrze. Prawa pracownicze muszą zostać zaktualizowane, musimy udzielić wskazówek, a w wielu przypadkach musimy zapewnić rzeczywistą fizyczną przestrzeń roboczą. Obecnie w Irlandii wszyscy pracownicy mogą ubiegać się o prawo do pracy zdalnej od swoich pracodawców, ale nie ma ram prawnych, wokół których można by sformułować wniosek. Wprowadzenie przepisów dotyczących tego tematu zapewni je pracownikom, na których wniosek może być oparty. Jednocześnie może zapewnić pracodawcom jasność co do najlepszych praktyk w zakresie rozpatrywania takich wniosków.

Jak dodał wicepremier Varadkar, duża część pracowników sektora publicznego, już w tym roku rozpocznie pracę zdalną lub mieszaną, a jak się obecnie szacuje, może to być nawet 10% zatrudnionych w tym sektorze. Lata kolejne to wzrost zatrudnienia online, co stworzy inną sytuację na rynku pracy zdalnej, więc ją spopularyzuje.

W raporcie podkreślono, że niektóre sektory, nie będą mogły skorzystać z takiej możliwości, a wynika to ze specyfiki pracy, ale będą też działy, które nawet 90% stanu załogi, mogą przenieść do pracy zdalnej. W strategii przedstawiono też zagrożenia, więc ważne jest, aby ustawy, które pojawią się w tym zakresie, regulowały wszelkie aspekty pracy w domach, w tym zarządzanie pracą i pracownikami oraz zajęły się sprawą negatywnego wpływu pracy zdalnej na zatrudnionych.

Strategia zajęła się również kosztami pracy domowej i Ministerstwo Finansów, prowadzi już przegląd przepisów podatkowych, które dotyczyć będą osób zatrudnianych zdalnie.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Polish industrial pr
Od jutra wszyscy z t
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian