Pożyczka na efektywność energetyczną

Planujesz modernizację energetyczną budynków? Szukasz środków na ten cel? Weź pożyczkę unijną z projektu „Małopolska pożyczka”.

Co można zrealizować?

Pożyczka przeznaczona jest na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów;
 2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynku;
 3. przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
 4. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
 5. budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
 6. instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 7. wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Kto może skorzystać?

Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Warunki pożyczki

 • Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 3,2 mln zł.
 • Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.
 • Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.
 • W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%.

Skontaktuj się z Pośrednikiem

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków 
e-mail: pozyczki@marr.pl
tel: 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32, 12 417 74 19, 12 417 74 20, lub 12 417 74 21
Strona internetowa

funduszeeuropejskie.gov.pl

Znajdź nas:

Premier Mateusz Mora
Inflacja w grudniu n
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn