Powstanie nowa ustawa o wspomaganym samobójstwie

Dotychczasowy projekt ustawy, która miałaby zezwalać na zakończenie życia osób nieuleczalnie chorych, miał wiele wad prawnych i technicznych.

Pojawiła się więc propozycja, by powstała w Oireachtas specjalna komisja, która zajmie się tworzeniem przepisów od początku, by były zgodne z literą prawa. Mówiąc o istniejącym projekcie ustawy „Umieranie z godnością”, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości James Lawless stwierdził, iż nowe przepisy, muszą dawać chorym realne prawo do specjalistycznej pomocy medycznej w celu zakończenia życia.

Wypowiadając się w tej sprawie, James Lawless powiedział:

– Już sam projekt ustawy nie był rozwojowy i niestety, jako akt prawny, nie był spójny z obowiązującym prawem. To nie było wystarczająco solidne, było wiele błędów redakcyjnych, było wiele technicznych błędów prawnych. Nie tylko to sprawia, że zostanie ona zakwestionowana w sądzie, ale także stanie się prawnie niespójna. To po prostu nie był żaden stan, w którym mogłoby to stać się prawem – zastanawialiśmy się, czy możemy to zmienić. Musielibyśmy naprawdę zacząć od nowa, wypatroszyć ustawę i zacząć od nowa. Dla porównania ustawodawca Nowej Zelandii uchwalił podobny akt prawny, który liczył około 240 stron – ten konkretny projekt ustawy miał cztery lub pięć stron. Więc powiedzieliśmy: „Słuchaj, to bardzo ważna sprawa, bardzo cieszymy się, że odbyliśmy debatę, bardzo cieszymy się, że mieliśmy okazję się temu przyjrzeć”, ale trzeba to zrobić właściwie.

Pomysłodawca projektu, którym jest poseł Gino Kenny z People Before Profit, uznał, że ze względu na wiele niedociągnięć, jakie pojawiły się w czasie opracowywania jego projektu, powinien zacząć całą pracę od nowa.

Gino Kenny:

– Nie mam złudzeń, że jest dużo pracy do wykonania, ale można to przezwyciężyć i wszystkie problemy, które należy usunąć, znikną.

Poseł Kenny dodał, że zarówno opracowanie ustawy od początku, jak i powstanie komisji, zajmie w takim przypadku około roku, ale wyraził nadzieję, że akt prawny zezwalający na wspomaganą eutanazję, powstanie i zostanie przyjęty przez ten rząd.

Projekt ustawy „Umieranie z godnością” od początku uznawany był za bardzo delikatny i powinien zawierać wiele rozwiązań, by mogły z niego korzystać osoby nieuleczalnie chore, ale i powinien dawać prawo wyboru lekarzom, by ci, mogli działać w zgodzie ze swoim sumieniem. Sama ustawa to jeden z problemów, bo kolejnym jest poparcie dla projektu, a obecnie może się wydawać, że nie uzyska on większości. O ile duża część posłów godzi się na stworzenie takiego prawodawstwa, to jest także liczna grupa, która już podczas wstępnych prac nad ustawą zapowiedziała, że zagłosuje przeciwko.

Obecnie debata w tej kwestii zostaje odroczona, przynajmniej do czasu, aż poseł Kenny, nie przedstawi nowej propozycji w tym zakresie.

Bogdan Feręc

Źr: NewsTalk

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Piotr Banach: ostatn
W. Orłowski: Pandem

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>