Powinniśmy zarabiać minimum 12,90 € na godzinę

Living Wage Technical Group stwierdziła, że minimum zapewniające w Irlandii godne utrzymanie, powinno wynosić obecnie 12,90 € za godzinę pracy i jest to wzrost od ostatniego zalecenia o 60 centów.

Wskaźnik minimum egzystencyjnego, wyraźnie różni się od minimalnej stawki godzinowej w kraju, a ta wynosi 10,20 € za godzinę pracy, co wskazuje, jak niskie zarobki, powodują ubożenie społeczeństwa. Wzrost minimalnego wynagrodzenia zapewniającego utrzymanie wiąże się teraz z podwyżkami czynów, ale też energii oraz rosnącymi kosztami transportu. W niektórych przypadkach, a w odniesieniu do osób mieszkających i pracujących w Dublinie, ich wynagrodzenia netto, pochłaniane są obecnie przez czynsze, a wiele osób zmuszona jest wydać nawet 64,7% swoich miesięcznych zarobków, by opłacić mieszkanie. Niewiele lepiej jest w innych częściach kraju, bo osoby pracujące za stawki minimalne i tam mają podobne problemy, czyli problem dotyczy wszystkich dużych aglomeracjach miejskich.

Jak dodaje Living Wage Group, każda płaca w kraju, niezależnie czy jest średnią, czy niską, powinna zapewnić utrzymanie na odpowiednim poziomie, każdej pracującej osobie. Wynagrodzenie powinno też odzwierciedlać akceptowalny przez większość pracujących minimalny standard życia i powinno być zagwarantowane ustawowo, chociaż do takiej decyzji, droga jest bardzo daleka.

Co istotne, zrozumiało to już wielu pracodawców, którzy nie oglądając się ani na rząd, ani na Low Pay Commission, ani na opinię Living Wage Technical Group, sami podnoszą stawki godzinowe swoich pracowników, by czuli się w firmach potrzebni, doceniani, a jednocześnie, aby zachowali poziom życia na odpowiednim poziomie.

Niestety wiele osób zatrudnia się wciąż za najniższe z możliwych stawek, co ustawia je na pozycji z niemożliwością zaspokojenia wszystkich potrzeb, a jednocześnie w pewien sposób wyklucza z życia społecznego. Osoby zatrudniane za 10,20 € na godzinę, zmuszone są również do rezygnacji z zakupu niektórych dóbr i usług, co jest kolejną oznaką wykluczenia społecznego. Living Wage Technical Group szacuje, iż w Irlandii, 1/5 pracowników zatrudnionych na pełny etat, zarabia mniej, niż wynosi minimum wystarczające do utrzymania, a ta grupa stale rośnie, chociaż w ostatnich latach nieco wolniej.

Niestety nie zanosi się, aby w tej kwestii, więc zwiększenia płac do poziomu określonego przez Living Wage Group, doszło w najbliższym czasie, gdyż jedynym ciałem, które może wydać zalecenie o podniesieniu płacy minimalnej, a i to nie jest wiążące dla rządu, jest obecnie Low Pay Commission, która w tym roku, rekomenduje podniesienie płacy minimalnej w kraju o 30 centów.

Living Wage Technical Group powstała w 2014 roku i wtedy, pierwszy raz obliczono minimum egzystencyjne, a wynosiło ówcześnie 11,45 € za godzinę pracy. Grupa składa się z ekonomistów, naukowców, przedstawicieli związków zawodowych oraz pracowników socjalnych i sprawiedliwości, ale i organizacji charytatywnych.

Bogdan Feręc

Źr: Living Wage Technical Group

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Urodziny Justyny i R
Polacy z trzema meda

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>