Potrzebne są pilne działania w sprawie taryf na mąkę, aby uniknąć wzrostu cen chleba

Senator Fianna Fáil Malcolm Byrne wezwał do podjęcia pilnych działań w celu uniknięcia ceł na mąkę napływającą do Irlandii, co spowodowałoby wzrost cen chleba o około 9%. 

Senator Byrne skomentował:

– Taryfy na mąkę będą bardzo złe dla piekarni, ale skok cen chleba mocno uderzy w konsumentów i przyczyni się do ogólnej inflacji. Musimy zapewnić Irlandii odstępstwo od ceł na mąkę, ponieważ importujemy ponad 80% tego produktu. 

Senator wyraził swoje zaniepokojenie przed Komisją Seanad ds. Brexitu, która wysłuchała Food Drink Ireland, organizacji reprezentującej sektor żywności i napojów.  

Zgodnie z wymogami reguł pochodzenia zawartymi w umowie o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią, do importowanej mąki należy stosować taryfy celne, chyba że dla Irlandii uzgodniono odstępstwo.  

Malcolm Byrne dodał:

– W dłuższej perspektywie może być teraz większy rynek dla nas na przemysłowe mielenie mąki w Irlandii, ale musimy uniknąć bezpośredniego zagrożenia cen chleba, unikając nakładania ceł na mąkę. 

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Polska-IE: Udostępnij
Ustawa o przystępny
Niższy VAT na kolej
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian